Vård­företagarna om regeringens nej till tillståndskrav: ”Det ska inte gå att kompromissa om välfärdens kvalitet”

Regeringen avvisar i budgetpropositionen riksdagens tillkännagivande om att tillståndsplikt bör införas för all verksamhet inom socialtjänsten. I dag är till exempel äldreboenden och HVB-hem i kommunal regi befriade från de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på dem som drivs av privata utförare.