Ger LOV kontroll på kostnaderna för äldreomsorgen?

Dyr äldreomsorg ger inte nöjdare äldre. Det konstaterar tidningen Dagens Samhälle när de idag listar kommuner med högst respektive lägst kostnader för äldreomsorgen. Det som artikeln inte redovisar är att i åtta av de tio kommunerna med lägst kostnad gäller lagen om valfrihet, LOV, i hemtjänsten. 

Bland kommunerna med dyrast äldreomsorg i landet är förhållandet det motsatta. Sju av tio saknar LOV i hemtjänsten. Där finns alltså bara en utförare; kommunen. Jag har förstås inte några bevis för att det är just LOV som bidrar till lägre kostnader, men det är en berättigad reflektion att göra. När LOV införs måste kommunen ta fram ett rimligt pris för vad en hemtjänsttimma kostar. Hela poängen med lagen om valfrihet är att konkurrensen inte ska ske via pris utan med kvalitet. Alla utförare ska ha samma ersättning. LOV är därmed ett sätt för kommunen att hålla koll på kostnaderna. Kommunen betalar inte mer än den prislapp man satt för en hemtjänsttimma, åtminstone inte till de privata utförarna.

Vårdföretagarnas granskningar av hemtjänsten i kommuner med valfrihet visar att det finns problem. Kommunens egen hemtjänst går med underskott i hela 70 procent av kommunerna med LOV. Ofta täpper kommunen till underskotten i efterhand, dock utan att ge motsvarande kompensation till de privata hemtjänstföretagen. Det är allvarligt och leder i förlängningen till ojämlika förutsättningar för de äldres omsorg. Men att det bidrar till att bromsa kostnadsutvecklingen för hemtjänsten i kommunen, det är alldeles uppenbart.

Vi har ett antal rekommendationer till kommuner med LOV i hemtjänsten. Använd en årlig indexering av ersättningen, inför regelbunden dialog med alla utförare om hemtjänstens utveckling i kommunen och, i de fall där den kommunala hemtjänstens underskott kompenseras, ska de privata utförarnas ersättningar regleras på motsvarande sätt.

Bör fler kommuner införa LOV i äldreomsorgen? Svaret på den frågan blir ja. Det verkar ge en viss kontroll på kostnaderna och Dagens Samhälles artikel konstaterar att det inte finns en rak linje mellan resurser och nöjdhet inom äldreomsorgen. Dyrare omsorg ger inte automatiskt nöjdare äldre. Men framförallt ger LOV den äldre makten att själv avgöra vem som kliver över tröskeln in i hemmet. Och personalen fler arbetsgivare att välja mellan. Två riktigt bra argument för LOV.