Fortsatt osäkerhet när regeringen går vidare med Reepalu

Regeringen och Vänsterpartiet har gett besked om framtiden för Reepalu-utredningens förslag om vinsttak för välfärdsföretag. Trots den hårda kritiken från remissinstanserna innebär beskedet att Reepalus modell ligger fast. Därmed fortsätter osäkerheten för alla de branscher som från början pekades ut i direktiven till utredningen.

 

En proposition om vinsttak för skol- och omsorgsföretag ska presenteras i november. Konstruktionen blir den som Ilmar Reepalu föreslagit, alltså en begränsad rörelsemarginal på höst sju procent plus statslåneränta (idag nära noll) på bolagets operativa kapital. Propositionen remitteras då till lagrådet och beräknas ligga på riksdagens bord i mars för beslut senare under vårriksdagen.

Sjukvårdsföretagen undantas i denna proposition. Istället ska en ny utredning titta på andra sätt att åstadkomma vinstbegränsningen inom sjukvården. Denna utredning ska vara klar i juni nästa år, tre månader före valet.

I klartext kommer alltså följande verksamheter att drabbas av Reepalus vinsttak om regeringen och Vänsterpartiet får igenom sitt förslag:

  • Äldreboenden
  • Hemtjänst
  • LSS-verksamhet
  • Personlig Assistans
  • HVB-verksamhet

Vilken typ av vinstbegränsning som kommer att föreslås för sjukvårdens del vet vi alltså inte. Vänsterpartiet säger i en kommentar att den nya utredningen ska ”titta närmare på om det finns andra sätt än det vinsttak som Reepalu-utredningen föreslår som når samma mål: att se till att pengar som ska gå till vård går till just vård och att vinstjakten i sjukvården stoppas”. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har bedyrat att den ursprungliga uppgörelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet fortfarande gäller, där det sas att ”behoven i skola, vård och omsorg gör att det inte finns utrymme för vinstutdelning av skattemedel till aktieägarna om verksamheten utförs av ett bolag.”

Med andra ord måste vi utgå ifrån att den nya utredningen kommer att lägga ett lika destruktivt förslag som det Reepalu-utredningen gav ifrån sig. Vi kanske får veta mer om detta när utredningens direktiv blir klara senare i höst.

Svt Nyheter skrev när de refererade regeringens och Vänsterpartiets besked att ”privata vårdcentraler, sjukgymnaster och privatläkare behöver inte heller i fortsättningen bekymra sig för ett tak för sina vinster”. Dessvärre är detta fel. Målet att stoppa vinstutdelning och därmed hindra vanliga aktiebolag att verka inom sjukvården ligger fast. Det går inte att tolka Jonas Sjöstedt på något annat sätt.

Enda skillnaden för sjukvårdens del är att ”den våta filten”, alltså den oro som redan hindrat tillväxten och optimismen inom branschen, kommer att finnas kvar ännu längre än befarat. När propositionen om vinsttaket för övriga branscher behandlas i riksdagen kommer den att röstas ner. Men för sjukvårdens del blir det inget sådant avslut under denna mandatperiod.

Vårdföretagarna ser mycket allvarligt på situationen. Regeringen bortser från alla de kritiska invändningar mot Ilmar Reepalus förslag till vinsttak som både utredningens egna experter och tunga, oberoende remissinstanser framfört. Åtta av tio välfärdsföretag riskerar undergång med förslaget. Regeringen bortser också från det faktum att kommuner och landsting helt saknar beredskap och pengar för att kunna starta verksamhet som ersätter bortfallet.

Vi kommer att fortsätta att visa hur privata alternativ bidrar till mångfald och möjligheter att välja. Hur kvalitetsarbetet gör att privata alternativ kan använda resurserna effektivare och samtidigt leverera minst lika hög, ofta högre, kvalitet än de offentliga konkurrenterna. Vi kommer att visa hur medarbetare uppskattar de privata arbetsgivarna, och vad den offentliga motsvarigheten kan lära sig av detta för att motverka kompetensbristen i vård och omsorg.