I Gävleborg är de åtta mest populära vårdcentralerna privatdrivna.

Privata Söderhamnsfjärdens hälsocentral är den mest uppskattade vårdcentralen i Gävleborg. Av de åtta mest populära vårdcentralerna är alla privatdrivna.