Av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna drivs 15 i privat regi

​De privat drivna vårdcentralerna är högt uppskattade och patientnöjdheten är något högre i den privat drivna primärvården än i den landstingsdrivna. När det gäller kontinuitet får de privat drivna vårdcentralerna betydligt högre kvalitetsbetyg. Resultaten står sig mellan åren.