Vård­företagarpanelen

Vårdföretagarpanelen består av företagsledarna i våra medlemsföretag och vi genomför regelbundet enkäter för att få en representativ bild av förhållanden, förväntningar och uppfattningar i den privata vård- och omsorgsbranschen. Det är våra medlemmar som har de konkreta exemplen på hur till exempel konkurrensen sätts ur spel eller hur väl fungerande valfrihetssystem bör vara utformade.