Vård­företagarna synliggör hotade vård­företag i ny kampanj

Slutsatserna i den så kallade välfärdsutredningen skulle hota en stor del av de drygt 14 000 privata vård- och omsorgsföretagen i Sverige. Vårdföretagarna lanserar därför en kampanjsajt där besökarna själva kan undersöka om den vård- eller omsorgsenhet de är intresserade av berörs av hotet. Ett sista hjälpen-kit kommer att skickas till politiker.