Slå inte undan benen för populära vårdcentraler

Eva Jaktlund och hennes läkarkollegor driver den populära vårdcentralen Sidsjö i privat regi i Sundsvall. Patientnöjdheten är hög och allt fler patienter väljer att söka sig till dem. Så många att de har svårt att ta hand alla. Vårdcentralen har i flera omgångar byggt ut verksamheten för att möta patienttillströmningen. Men nu klarar vårdcentralen inte mer. Ska landstinget Västernorrland tvinga en av länets privata vårdcentraler gå under för att den blivit för populär?

 

Privat drivna Sidsjö vårdcentral har i SKL:s senaste nationella patientenkät näst högst patientnöjdhet i hela Västernorrland. Det är en i grunden välfungerande vårdcentral med fasta läkare på plats och låg personalomsättning. Detta i ett län där den landstingsdrivna vården har störst problem i landet att bemanna sin verksamhet.

Sidsjö vårdcentral har dock ett problem som kanske för många andra vårdcentraler vore ett önskescenario. De är väldigt populära hos patienterna. Så omåttligt populära att de inte klarar patienttillströmningen. Fler och fler patienter har valt att söka sig till Sidsjö vårdcentral och de som driver vårdcentralen har i flera omgångar byggt ut verksamheten för att kunna ta emot dem. Men nu klarar Sidsjö vårdcentral inte mer.

Eva Jaktlund och hennes läkarkollegor på Sidsjö vårdcentral har i flera år påtalat för landstinget Västernorrland att förhållandena på vårdcentralen blir allt mer orimliga, både för patienter och personal. De klarar inte att växa mer. Läkarna som driver Sidsjö vårdcentral slår idag (19/6) i Sundsvalls Tidning larm om att läget är så allvarligt att de överväger att lägga ner verksamheten.

I några andra landsting, som Stockholms läns landsting och Region Gotland, finns regler som möjliggör för omåttligt populära vårdcentraler att sätta listningstak när verksamheten rent praktiskt inte klarar att ta emot fler patienter. Nya patienter som vill lista sig på vårdcentralen kan ställa sig på väntelista och så småningom byta dit. Det är en inskränkning i patientens valfrihet. Men i andra vågskålen ligger att värna patientsäkerheten i verksamheten och en rimlig arbetsmiljö för personalen. Vårdcentraler kan inte växa in absurdum. Det tror vi att de flesta patienter har förståelse för.

En av poängerna med vårdval och valfrihet är att den ska främja mångfalden av alternativ i vården. Många läkare och annan vårdpersonal som startat egen verksamhet i sjukvården har gjort det för att de vill driva småskalig verksamhet för sina patienter. Men om de som driver verksamheten själva inte har möjlighet att avgöra när kapacitetsgränsen är nådd, riskerar en del av den mångfalden att gå förlorad. För liknande problem finns på andra håll i landet, där populära vårdcentraler får ett sådant patienttryck att de har svårt att klara verksamheten och ändå är tvungna från landstinget att ta emot fler och fler patienter.

Vår förhoppning är att landstingspolitikerna i Västernorrland lyssnar på Sidsjö vårdcentral och inför tydliga och transparenta regler om listningstak för vårdcentraler som inte kan ta emot fler patienter. För inte ska väl landstinget tvinga en av länets få privata vårdcentraler gå under för att den blivit för populär?