Nya siffror visar – privata utförare ökar sitt byggande av äldreboenden

För ett år sedan uppmärksammade Vårdföretagarna Boverkets årliga enkät om tillgången på äldreboendeplatser i landet i en artikel. Vi visste att privata utförare byggde mycket. Men rapporten visade att de stod för en större andel av byggandet än sin andel av äldreomsorgen. Nu – ett år senare bygger de ännu mer.

Ett år är inte lång tid. Men en del har hunnit förändras sedan dess. Då diskuterades bristen på äldreboendeplatser flitigt och frågan ansågs angelägen. Äldreminister Åsa Regnér bjöd in kommunerna för att diskutera hur byggandet kunde öka. Det var ett lovvärt initiativ. Men då, precis som nu, undrar jag om rätt aktörer adresseras. 

Förra året stod privata aktörer för 26 procent av de planerade nybyggnationerna, trots att enbart runt 20 procent av omsorgen sker i privat regi. I år förväntas privata utförare stå för hela 35 procent av alla tillkommande äldreboendeplatser. En smått sensationell ökning. 

Bilden är ett urklipp ur Dagens Samhälle, papperstidningen 1 juni 2017

Vårdföretagarna försöker ofta lyfta fram att privata utförare är viktiga partners till kommuner och landsting. Våra medlemsföretag är många gånger avgörande för att klara av vård- och omsorgsuppdraget runt om i landet. Kanske är detta som tydligast när det gäller förekomsten av äldreboenden?  

Vi vet redan idag att det råder brist på platser på äldreboenden. Vi vet också att behovet kommer att öka i framtiden. Men Boverkets undersökning visar att antalet kommuner som tror att deras behov av äldreboenden är täckt om fem år krymper. Självklart ska man då, särskilt i den rådande situationen, dra nytta av privat utförare som vill och kan bygga. 

Med privat byggande slipper kommunerna stå för den ekonomiska risken det innebär att investera i nya byggnader. Istället får de färdigställda äldreomsorgplatser som är kostnadseffektiv framtagna och med utförare som vet hur man nyttjar lokalerna effektivt.  

Brist på äldreboendeplatser innebär att äldre personer blir kvar hemma i sina bostäder, ofta med en känsla av otrygghethet, och med ett mycket omfattande behov av hemtjänst. Det bättre alternativet för många av dem och för samhället i stort är att de får möjlighet att flytta in på ett särskilt boende. Privata utförare är en del av lösningen – om vi tillåter dem att vara det.

Min uppmaning från förra året till landets alla kommuner är därmed fortfarande aktuell: Sitt ner med privata aktörer och diskutera hur de kan bidra till nya äldreboendeplatser. På detta sätt kan vi gemensamt se till Sveriges äldre känner sig trygga i sina bostäder.

Länk till Boverkets Bostadsmarknadsenkät, särskilda boendeformer för äldre.