Vården och omsorgen sjunker mest

Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning Företagsklimat. De många tusen svaren ger en bild av hur företagen själva upplever företagsklimatet i sin egen kommun. Undersökningen ger alltså en fingervisning om hur det är att driva företag ute i kommunerna.

Vård och omsorg är den bransch där företagsklimatet har försämrats mest i årets undersökning.

Den stora skuggan över branschen är naturligtvis Reepaluutredningen med förslaget om vinsttak. Utredningen och debatten i dess kölvatten påverkar förutsättningarna att driva företag i Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi och Ilmar Reepalu själv vill gärna göra gällande att själva utredandet inte skadar – som att utredningen skulle initierats förutsättningslöst och utredningsarbetet skett med akademisk metod.

Det är så kritiken mot utredningen har bemötts. Inte kan väl en utredning skada?

I början av maj rapporterade Dagens Industri att banker blivit mer restriktiva i sin utlåning till vård och omsorgsföretag. Vinsttaket är ”…inget vi kan bortse från”, säger Mats Torstendahl, vice vd för SEB:s division Företag och privatkunder. Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar bank påpekar att det föreslagna vinsttaket redan idag påverkar kreditgivningen;

”Om någon kommer till oss och säger att de ska starta ett sjukhus eller en ny vårdcentral och vill låna pengar så innebär vinsttaket att hela deras affärsplan omgärdas av stor osäkerhet och det får en jätteeffekt på kreditgivningen.”

Konsekvensanalyserna i Reepaluutredningen lyser med sin frånvaro. På samma sätt försöker regeringen och Vänsterpartiet tona ned att utredningen skulle få konsekvenser redan idag – redan innan riksdagen presenterats med ett lagförslag. Men det kan utläsas av bankernas minskade utlåning och det försämrade företagsklimatet.

Samtidigt, bortom oron och strypta banklån, finns en reell verklighet. Den präglas av ökad efterfråga på vård- och omsorgstjänster. I Almegas konjunkturbarometer kunde vi utläsa att kommunernas köp av vård- och omsorgstjänster ökade rejält runt årsskiftet. Troligtvis beror det på att en ”rekyl”, där det underliggande behovet hos kommunerna inte längre kan hållas tillbaka. Runt om i landet behöver man privata vård- och omsorgsgivare för att klara sitt uppdrag.

Den farliga lek med eld som Jonas Sjöstedt tvingar regeringen till riskerar att åsamka irreversibla skador på vård- och omsorgsbranschen. De som drabbas är patienter och brukare runt om i landet. Undersökningar som Företagsklimat borde leda till slutsatsen att hetsjakten måste upphöra och en konstruktiv dialog om hur vi möter framtidens vård- och omsorgsbehov måste ta vid.