Rejäla tankevurpor om välfärds­företagen

Den så kallade ”Välfärdsutredningen” är redan sågad av remissinstanserna. Ilmar Reepalu håller ändå i sitt slutbetänkande kvar vid det makabra förslaget att minimera företagens rörelseresultat, replikerar Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna på DN debatt.

Ilmar Reepalu fullbordar det kritiserade utredningsarbetet i samma stil med några rejäla tankevurpor:

Han hävdar att krav på god kvalitet inte räcker för att begränsa vinster i välfärden. Men vad skulle i så fall vara poängen med en vinstbegränsning? De vårdgivare som levererar riktigt god kvalitet kommer att bli efterfrågade. Då kommer den goda kvaliteten att göra företagen lönsamma, vilket både tryggar långsiktigheten och möjligheten att utveckla verksamheten. Hur kan vinst som beror på att någon gör rätt vara ett problem?

Verksamhet som kommuner och landsting bedriver i egen regi styrs redan effektivt genom formulerade mål och tilldelning av resurser, menar Reepalu. De som upphandlar vård och omsorg brukar snarare hävda motsatsen, att det är i den upphandlade verksamheten som beställarna kan följa upp, ställa krav, och ha koll på pengarna. Dessutom är det knappast någon som idag hävdar att offentlig vård och omsorg per definition alltid klarar alla kvalitetskrav.

Han menar att kvalitetskraven måste kombineras med hans tidigare förslag om en minimering av välfärdsföretagens rörelseresultat. Experterna menar att en sådan begränsning skulle ta död på åtminstone åtta av tio företag. Alltså skulle de utförare som idag lyckas bäst i kvalitetsmätningarna och har högst popularitet bland patienter och brukare slås ut. Vad är då poängen med kvalitetskrav kan man fråga sig.

Viss kvalitet går inte att följa upp, menar Reepalu. Han frågar retoriskt hur man mäter den kvalitet som uppstår när en kirurg tar sig extra tid för att förklara en kommande operation. Men detta mäts ju redan idag, i SKL:s nationella patientenkät. Låt oss utveckla denna, och redovisa resultatet för både patienter och anhöriga som vill kunna bedöma vårdgivarnas bemötande.

Ilmar Reepalus utredning präglas av uppfattningen att allmänheten förväntar sig att något görs åt vinsterna i välfärden. När Demoskop tidigare i våras på Vårdföretagarnas uppdrag frågade allmänheten hur vinsterna eventuellt ska begränsas, svarade hela 41 procent att det bör ske genom krav på hög kvalitet. Tillsammans med de som inte vill ha några särskilda begränsningar över huvud taget utgjorde denna grupp en majoritet, 53 procent, över dem som ville begränsa själva vinsterna, 44 procent.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad på DN Debatt den 9 maj 2017