Ett värdigt liv får inte kosta mer än 291 kronor i timmen

Diskussionen om personlig assistans har dessvärre kommit att handa om statens kostnader, höga vinster och kriminalitet. Det är olyckligt då den i stället borde handla om värdighet, kvalitet och hur vi säkrar att alla med behov får sina rättigheter tillgodosedda.

Går det att sätta en prislapp på någons välmående?

Hur mycket är ett liv värt?

Enklare är det i viss mån med konsumtionsprodukter. I dag kostar ett biobesök för två, inklusive popcorn, cirka 300 kronor.

Samhällstjänster och livsnödvändig service är svårare att värdera än ett självklart pris på ett biobesök.

Tyvärr finns inte dessa självklarheter inom delar av vården och omsorgen. Mest anmärkningsvärt är det inom personlig assistans.

Tänk dig att du är med om en bilolycka på väg hem från jobbet och hamnar i koma. När du till slut vaknar och inser att livet tagit en ny vändning kommer chocken.

Du kommer att få spendera resten av livet i rullstol och bli helt beroende av människor i din omgivning. Du kanske inte själv kan äta och gå på toaletten. Inte heller klä på dig eller ens stå upp. Utan hjälp klarar du dig inte.

Hur mycket är det då värt att hjälpa dig att få ett värdigt liv?

Eller hur mycket är det rimligt att det ska få kosta för att en person med en grav medfödd funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra med hjälp av assistenter?

Enligt regeringen är det värt 291 kronor i timmen – alltså mindre än två biobiljetter.

Det är 291 kronor som alla utförare, privata som kommunala, får för att hjälpa en annan människa i en timme. Men dessa pengar går inte enbart till en timlön för den personliga assistenten. Det ska även täcka pensionsavsättningar, sociala avgifter, lön till administrativ personal och arbetsmiljöinsatser.

Men det slutar inte där. Ersättningen på 291 kronor ska även täcka personalutbildning, kvalitetshöjande insatser, introduktionskostnader och personalfikat.

Med andra ord ska alla kostnader som ett företag har täckas av ersättningen.

Det säger sig självt att det handlar om att vrida och vända på varenda krona för att få verksamheten att gå runt.

Diskussionen om personlig assistans har dessvärre kommit att handa om statens kostnader, höga vinster och kriminalitet. Det är olyckligt då den i stället borde handla om värdighet, kvalitet och hur vi säkrar att alla med behov får sina rättigheter tillgodosedda.

Att regeringen funderar över statens utgifter är viktigt. Däremot biter de sig själva i svansen när de håller tillbaka innan orsakerna till kostnadsökningen är ordentligt utredd. Ingen insats för personer med funktionsnedsättning är billigare än personlig assistans.

Utförare som är kriminella och begår brottsliga handlingar ska omedelbart få sitt tillstånd indraget och polisiära insatser ska ta vid. Därför vill Vårdföretagarna ha regelbundna inspektioner från ansvarig myndighet och att utförarna blir jämförda utifrån det kvalitetsarbete som redan görs.

Med långsiktiga spelregler, en ersättning värd namnet och myndigheter som tar sitt ansvar får vi en bransch där de kriminella lagförs och de seriösa företagarna strävar efter att bli bättre.

Maria Nyström
ordförande Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna

Fredrik Borelius
näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad på Norran.se den 1 maj 2017