Uppsala behöver privata aktörer

Uppsala behöver privata aktörer som driver äldreboenden, men kommunen behöver komma tillbaka med svar som rätar ut frågetecknen, replikerar Sabina Joyau, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna i Upsala Nya Tidning.

Precis som Hans Johansson skrev i sin insändarereagerade jag på artikeln om LOV (lag om valfrihetssystem) i äldreboenden i UNT 16 mars. Men inte som Hans med att vilja skrota möjligheten för Uppsalas äldre att välja sitt boende, utan för att artikeln verkade bygga på okunskap och reste fler frågetecken än svar.

När privata aktörer bygger nya äldreboenden slipper kommunen de investeringar som nya hus kräver. I LOV-avtal betalar de privata aktörerna hyra till fastighetsägaren och står för underhåll. Det är en stor skillnad jämfört med ett entreprenadavtal, där kommunen står för hyran utöver det dygnspris som de betalar utföraren. När Uppsala kommun räknar ut vad kostnaderna i LOV-boenden blir i förhållande till vad de hade varit om de själva hade drivit äldreboendet måste kommunen ta hänsyn till detta. Att bara titta på kostnad för vårddygn blir inte korrekt.

I de fall där äldre från andra kommuner fyller outnyttjade platser i äldreboendet står inte Uppsala kommun för kostnaderna. De platserna betalar den äldres hemkommun. Uppsala har ett mycket stort behov av nya äldreboendeplatser under de kommande åren. Klarar kommunen själv att bygga och driva nya boenden med lägre kostnader för att täcka det behovet?

Jag tror, tvärtemot Hans Johansson, att Uppsala behöver privata aktörer som driver äldreboenden, men kommunen behöver komma tillbaka med svar som rätar ut frågetecknen.

Sabina Joyau, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad i Upsala Nya Tidning den 24 april 2017