Tillståndsplikt för entreprenader och konsulentstöd till familje- och jourhem i socialtjänsten från den 15 april 2017

Riksdagen har nyligen beslutat att entreprenader i socialtjänsten ska omfattas av tillståndsplikt. Tillståndsplikten införs från och med den 15 april 2017 och omfattar både pågående och kommande entreprenadavtal.

Övergångsbestämmelser kommer att finnas för pågående entreprenadavtal.

Verksamheter som ska starta den 15 april 2017 eller senare får inte starta utan att ett tillstånd har beviljats från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Tillstånd söks av utföraren hos IVO.   

Idag finns ett undantag från tillståndsplikten för privata utförare som har avtal med en kommun om att bedriva socialtjänstverksamhet, till exempel ett stödboende på entreprenad. Detta undantag tas nu bort och entreprenader blir tillståndspliktiga från den 15 april 2017.

Riksdagen beslutade också att tillståndsplikt ska införas för privata utförare som bedriver verksamhet som har till uppgift att förmedla och lämna stöd/handledning till familjehem och jourhem till barn. Tillståndsplikten för konsulentstöd till familje- och jourhem införs också den från och med den 15 april 2017.

Vårdföretagarna har tagit fram frågor och svar om de nya reglerna som du hittar via länken. Där hittar du information om övergångsregler, viktiga länkar till IVO med mera.

Införandet av tillståndsplikt sker med mycket kort varsel. Det gör att informationen än så länge är knapphändig. Vårdföretagarna har tagit fram frågor och svar där du hittar information om övergångsregler, viktiga länkar till IVO med mera.