Ny rapport från Försäkringskassan får privata assistansutförare att framstå som oseriösa

En ny rapport från Försäkringskassan visar att det finns stora arbetsmiljöproblem för myndighetens handläggare inom personlig assistans. En del av rapporten visar hur relationen är mellan de privata assistansutförarna och myndighetens egna personal. Rapporten visar att drygt åtta procent känner sig hotade av privata assistansutförare och det framkommer kritiska röster om hur anordnare upplevs överdriva de sökandes behov.

– Det är en viktig rapport och vissa siffror i rapporten är alarmerande. Exempelvis att nära tio procent av handläggarna uppger att privata anordnare ibland beter sig hotfullt mot dem. Det är siffror att ta på allvar och något vi aldrig kan acceptera, säger Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans.

– Däremot är jag kritisk till hur privata utförare målas ut som oseriösa lyckosökare. Försäkringskassan har bara undersökt hur relationen är med de privata utförarna. Ingen analys har gjorts av hur kontakten är med kommunerna eller hur myndigheten själv upplevs. Det är svårt att ge en korrekt bild av situationen innan hela bilden ges, fortsätter Maria Nyström.

– Att Försäkringskassan redovisar synpunkter och egna utredningar från assistansutförarna som något negativt förstår jag inte. Antalet avslag har ökat lavinartat och ligger nu på en historiskt hög nivå. Myndigheten stoppar nästan 9 av 10 nyansökningar av personlig assistans. Vi företräder de assistansberättigade och flera har mycket svårt att göra sin röst hörd. Det är vår skyldighet att hjälpa dem att få den hjälp de har rätt till, avslutar Maria Nyström.

Angående försenade utbetalningar

Vårdföretagarna har en pågående dialog med Försäkringskassan gällande de försenade utbetalningarna av assistansersättningen. Vi har även informerat ansvarig minister och riksdagsledamöter om det akuta problemet och vi kräver en skärpning av nuvarande lagstiftning så att det tydligt framgår ett sista datum då myndigheten är skyldig att betala ut ersättningen. Vi tar problemen på största allvar och återkommer med fortlöpande information om situationen.