Intervju med Maria Nyström, ordförande i Vård­företagarnas Bransch Personlig Assistans

Vårdföretagarnas ordnade ett möte med Marie Axelsson, chef för avdelningen funktionsnedsättning samt Christine Liljendahl, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan för att diskutera problemen med försenade utbetalningar. Med på mötet var även arbetsgivarorganisationen KFO, vars medlemmar också blivit drabbade av utebliven ersättning.

Varför krävde ni ett möte med Försäkringskassan?

–        Vi har fått signaler från våra medlemsföretag att Försäkringskassan inte betalar ut ersättningen i tid. Redan innan övergången till efterskottsbetalning den 1 oktober 2016 påtalade vi tydligt för myndigheten att vi var oroliga för att de inte skulle klara av att betala ut pengar till företagen. In i det sista kom olika besked om vad som gällde, de hade inte testkört systemet och flera frågor var fortfarande obesvarade. Efter att den första utbetalningen skulle ha gjorts, hörde flera företag av sig till oss och meddelade att de inte fått pengar utbetalt som förväntat.

 

Hur agerade ni då?

–        Runt jul skickade vi ut en enkätundersökning till våra medlemsföretag och frågade hur övergången till efterskottsbetalning hade gått. Resultatet var förödande, endast hälften av medlemmarna hann få in samtliga handlingar till den 5 november och lika få fick utbetalt den summa som de hade förväntat sig. Många företag tvingade att ta av de redan låga besparingarna eller hitta extern finansiering via banklån etc för att klara av att betala löner. Då skickade vi ett skarpt formulerat brev till Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler om situationen och krävde ett snabbt svar på vad som händer.

 

Fick ni något svar från myndigheten?

–        Svaret dröjde flera månader samtidigt som allt fler företag hörde av sig till oss, halvt panikslagna, och inte visste vad de skulle ta sig till. Till sist kom svaret, men det var tydligt att myndigheten inte alls såg samma problem som vi. De tyckte att vi gjorde en höna av en fjäder. Vi tog då kontakt med media och fick ett inslag på Rapport den 6 mars, där ett medlemsföretag blev intervjuat om den uppkomna situationen och Försäkringskassan fick ställas till svars.

 

Gjorde ni något mer efter detta?

–        Det var allt fler representanter från både små och stora företag som hörde av sig. Ibland tre på en och samma dag, läget blev akut. Då ringde vi till ansvarig chef på Försäkringskassan och krävde ett möte, vilket hon gick med på. Samtidigt hörde arbetsgivarföreningen KFO av sig till oss och meddelade att även deras medlemmar hade samma problem. Vi satte då snabbt ihop en gemensam enkät till våra respektive medlemmar för att få färsk info om hur situationen såg ut inför mötet. Resultatet var mycket oroväckande. Hela 74 procent av Vårdföretagarnas medlemmar har inte fått pengar utbetalt i tid från Försäkringskassan. För nästan 40 procent har betalning inkommit efter 30 dagar och drygt 30 procent har väntat 45 dagar eller längre. Förhållandet ser i princip lika dant ut för KFO:s medlemmar.

 

Hur reagerade Försäkringskassan när ni träffade dem?

–        Till skillnad mot tidigare möten var de tillmötesgående och intresserade av vad vi hade att säga. Däremot hade vi två helt olika bilder av situationen. De kunde inte se i sina system att de missat att betala ut ersättning i någon större utsträckning, i de uppdagade fallen handlar det främst om att företagen skickar in ofullständiga handlingar. Försäkringskassan hävdar att ersättning betalas ut inom 30 dagar om räkningen är komplett och att inkomplett räkning kan vara att man ej fyllt i beräkningsperiod, slarvigt ifyllda tider eller där man med blotta ögat kan se felaktigheter. När vi sedan presenterade våra siffror blev de helt ”tagna på sängen” och oroade över situationen. Jag upplever att både Marie och Christine förstod allvaret i det hela och de bad om att få in praktiska exempel på hur företagen blivit drabbade. Därför ber jag de företag som blivit drabbade av utebliven ersättning att skriva ihop vad som hänt och maila det till: info@vardforetagarna.se och skriva i ämnesfönstret: ”utebliven betalning från FK”, så samlar vi ihop kommentarerna och skickar in till myndigheten. De sa att de ska göra vad de kan för att förbättra situationen och vill ha regelbundna möten med oss kring detta. Nästa gång blir någon gång innan sommarsemestrarna.

 

Kom det fram något mer av intresse?

–        Ja, vi har även fått signaler om att det är strul med utbetalning för många med förhöjt timbelopp. Försäkringskassan känner till detta och ska försöka att åtminstone betala ut schablonbeloppet inom utsatt tid ifall det är oklarheter med det förhöjda beloppet. Vidare ställde vi frågor om den märkliga usb-stickan som måste skickas in, trots att blankett 3066 är inskickad. Tydligen handlar det om att en del i användandet är kopplat till Inspektionen för vård och omsorg (IVO):s uppdrag där de kan göra särskild inspektion vid anhörigassistans. Det har även blivit ett nytt lagkrav där Försäkringskassan måste se om assistenten är anhörig, över 18 år samt ha info om man är bosatt utanför EES.

Det nya systemet körs igång den 29 maj och då är det extra viktigt att se till att 3066 finns inlämnad och måste fyllas i för varje kund man arbetar hos. Försäkringskassan kommer anordna utbildning i hur man fyller blanketterna.

Jag tycker även att vi tydligt fick fram våra ståndpunkter att deras agerande är helt oacceptabelt från en svensk myndighet och att de måste förbättra kontakten med företagen. Vi påtalade även att det inte går att bli hänvisad till en central kö som det är nu, där man får vänta länge innan man kopplas fram till en handläggare. Det är viktigt att det att få tag i rätt handläggare så fort ett problem uppstår.

 

Något mer du vill säga?

–        Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som tog sig tid att med kort varsel fylla i enkäten som vi skickade ut. Det är tack vare dem som vi kan försöka påverka makthavare och föra statistik över hur branschen mår.

Riksdagsledamoten Bengt Eliasson (L) har ställt en interpellation till ansvarig minister angående utbetalningsproblemen hos Försäkringskassan och som ska debatteras inom kort i riksdagen. Det ska bli intressant att se vad ministers kommentarer är kring detta.

Till sist vill jag önska alla en riktigt Glad Påsk!