Inte försent för en ursäkt, sjukvårdsministern

Minns ni Rikta-skandalen? Kanske inte. Det är nu 18 år sedan den svenska regeringen arrangerade en propagandavecka i Sydafrika som kröntes av en arenakonsert med Dr. Alban och The Real Group som drog tre (3) betalande åskådare. Jag tänker på Rikta när jag ser tillbaka på turerna kring Ultragyn de senaste dagarna.

Statsminister Göran Persson skyllde från riksdagens talarstol fiaskot på PR-byrån Rikta, som strax därefter gick omkull. Tingsrätten bekräftade i en dom att Perssons uttalande bidragit till Riktas undergång.

Parallellen till gynekologikliniken Ultragyn är inte långt borta. I Expressen påstods att Ultragyn genomfört omotiverade kirurgiska ingrepp för att få ut mer ersättning från landstinget. ”Gynekologerna får bättre betalt ju mer de skär” löd rubriken. Omedelbart gick diverse politiker och andra opinionsbildare ut och hävdade att vi sett ett nytt bevis för att vinstdrivande företag i välfärden måste stoppas. 

Mest anmärkningsvärt var att sjukvårdens främste företrädare, sjukvårdsminister Gabriel Wikström, från riksdagens talarstol fördömde Ultragyn: ”Jag skulle vilja kalla det för den värsta formen av girighet” sa Wikström och tillade att fallet ”visar på riskerna som finns med privatiserad vård”. Till Expressen sa han: ”Det är ett cyniskt sätt att utnyttja rädda och sjuka kvinnor på”.

Samma dag som artikeln publicerades och Wikström gjorde sitt utfall beslöt Stockholms läns landsting – givetvis – att granska Utragyn för att se om Expressens antaganden stämde. Nu är granskningen klar. Revisorerna har inga synpunkter på den utförda vården. Det finns inga avvikande komplikationsmönster jämfört med riket i övrigt, och det generella intrycket av vården är positivt. Visst, revisorerna har hittat brister i registrering och journalhantering. Men inget fel på vården.

Det råder vårdval i Stockholms gynekologi. Det innebär att patienter kan välja bort vårdgivare som de är missnöjda med. Jag är rätt säker på att sjukvårdsministerns alltför snabba slutsats gjort att patienter vänt Ultragyn ryggen i tron att ministern visste vad han talade om. Precis som Riktas kunder försvann när statsministern fördömt företaget.

Min rekommendation till Gabriel Wikström är att läsa landstingets utvärdering. Därefter bör han ta tillbaka sin beskyllning. Och be både företaget, dess medarbetare och patienter om ursäkt.

Vad hände då med de baktalade konsulterna på Rikta? De blev framgångsrika PR-konsulter på andra håll, startade nya byråer. Och om jag inte är fel underrättad har även Socialdemokraterna skymtats bland kunderna.