Osynliggörande – en av de fem härskarteknikerna

Ett vinsttak skulle slå undan benen för oss. Ändå skrev Ilmar Reepalu i sin utredning att det finns ”ingen anledning att tro att förslagen kommer att få någon negativ inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män”. Så här inför den internationella kvinnodagen kan vi inte låta bli att påminna om att osynliggörande är en av de fem härskarteknikerna. För inte kan utredaren ha missat att en majoritet – 55 procent – av företagen i den privat drivna vården och omsorgen leds av kvinnor? I den privat drivna äldreomsorgen är vi ännu fler, sju av tio företagsledare är kvinnor.

Så skriver Marita Eerola, Eszter Horvath, Maria Nyström, Tove Svensson Rissanen och Sandra Örbäck i en debattartikel i Corren. De är alla vårdföretagare och några av de över 7 700 kvinnor som leder företag i vård och omsorg.

På regeringens bord ligger nu Ilmar Reepalus utredning om vinsttak och mängder av remissvar. De fem vårdföretagarna skriver att ” Vi försöker tolka media och alla politiska utspel för att försöka förstå vad som kommer att hända nu. Våra verksamheter har blivit brickor i ett politiskt spel på högsta nivå. Finns det en framtid för våra företag? Var finns förståelsen för att den politiska osäkerheten inte bara drabbar oss vårdföretagare, utan också alla våra anställda, patienter och brukare?

Vinsttak i välfärden vore ett dråpslag mot kvinnors företagande. Vi har sammanställt den senast tillgängliga statistiken från SCB (år 2014) om kvinnors företagande i vård och omsorg. Den visar att en majoritet av företagsledarna i den skattefinansierade vården och omsorgen är kvinnor.

  • Över 7 700 kvinnor leder företag i vård och omsorg.
  • 55 procent av alla företagsledare i vård och omsorg är kvinnor.
  • I näringslivet i stort är motsvarande andel 29 procent, d v s andelen kvinnor som leder företag i vård- och omsorgssektorn är avsevärt större.
  • Uppdelat på sektorer inom vård och omsorg är andelen kvinnor som leder företag högst i äldreomsorgen. 71 procent av äldreomsorgsföretagen har en kvinna som företagsledare.

Här hittar du regional och verksamhetsuppdelad statistik om kvinnors företagande i vård och omsorg.

Regeringen skriver i sina jämställdhetsmål att ”kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa och generera en inkomst”. Det är en bra politisk ambition. Andelen kvinnor som leder företag inom vården och omsorgen är nästan dubbelt så hög som i näringslivet i stort. De fem vårdföretagarna påpekar att precis som män startar kvinnor framför allt företag inom de sektorer som de själva har kunskaper om och erfarenheter av. Med tanke på att en övervägande majoritet av alla medarbetare i vården och omsorgen också är kvinnor, så borde antalet och andelen kvinnor som leder vårdföretag bli ännu fler.

Det finns därför all anledning för landets ledande politiker att ta fasta på dessa framgångsrika företagares råd att lämna den destruktiva vinstdebatten bakom er och fokusera på välfärdens verkliga utmaningar. Ge vårdföretagen den politiska stabilitet de behöver för att kunna fortsätta utveckla verksamheter av hög kvalitet i vården och omsorgen, till gagn för patienter och brukare.