Ny rapport: Uppsala kommun går med underskott i kommunal hemtjänst – i strid med LOV

Uppsala kommun lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla som utför hemtjänst, oavsett om de är kommunala eller privata.