Vi är redan överens om undersköterskorna

Kommunal hävdar att de är tvingade att gå ut i strejk för att få en extra lönesatsning på undersköterskorna. Sanningen är att fack och arbetsgivare redan är överens om att satsa extra på undersköterskor. Vi är också överens om hur stor satsningen ska vara.

Kommunal hävdar att de är tvingade att gå ut i strejk för att få en extra lönesatsning på undersköterskorna.

Sanningen är att fack och arbetsgivare redan är överens om att satsa extra på undersköterskor. Vi är också överens om hur stor satsningen ska vara.

Med tanke på att parterna är överens om det viktigaste är det märkligt att Kommunal valde att lämna förhandlingsbordet och varsla om strejk. Det som återstår för parterna att komma överens om är detaljerna kring hur satsningen på undersköterskor ska genomföras.

Kommunal hävdar att de privata arbetsgivarna säger nej till den satsning som facket kommit överens om med alla andra arbetsgivare. Det är helt enkelt inte sant. Dels för att vi inte alls vägrar, tvärtom, vi är överens om att göra en extra satsning på undersköterskornas löner. Dels för att de överenskommelser som

Kommunal träffat med de andra arbetsgivarorganisationerna inte ser likadana ut, de skiljer sig åt sinsemellan. Gemensamt för alla de överenskommelserna är att det varit ett givande och tagande som gjort det möjligt att göra en extra satsning på undersköterskorna. Därför är det märkligt att Kommunal nu bara ska ta utan att ge.

Vi har presenterat fyra olika förslag för Kommunal om hur ett paket som innehåller en undersköterskesatsning skulle kunna se ut.

Vi är beredda att teckna ett avtal liknande det som träffats för anställda i kommun och landsting. Vi hoppas nu att med de opartiska medlarnas hjälp kunna lösa de sista detaljerna och träffa ett avtal som ger undersköterskorna en extra hög löneökning.

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör
Vårdföretagarna

Artikeln publicerade i Aftonbladet 5 december