Tidigare samarbete talar för fortsatt förhandling – inte konflikt

Vi tror att samarbete och en gemensam målbild i längden stärker den svenska välfärden. Det är också därför vi värnar kollektivavtal och den svenska modellen. Vi hoppas därför att vi kan landa i ett avtal på en nivå som ryms inom den norm som etablerats i årets avtalsrörelse.

Som förbundsdirektör för Vårdföretagarna har jag löpande kontakter med mina fackliga motparter. Jag hade nära och konstruktiva kontakter med Anneli Nordström då hon var ordförande för Kommunal. Vår gemensamma syn på en rad frågor som rörde vården och omsorgens utmaningar och dess framtid borgade för viktiga steg för vår välfärd.

Kontakterna och det konstruktiva arbetet med Kommunal har fortsatt efter det att Tobias Baudin tillträdde som ordförande.

Vi befinner oss just nu i en avtalskonflikt med Kommunal. Fackförbundet strandade förhandlingarna trots att vi som parter låg mycket nära varandra. Det renderade i att Kommunal lade ett varsel. Skulle varslet leda till arbetsnedläggelse riskerar tredje man, dvs. patienter och äldre som är i behov av vård och omsorg, att drabbas.

Förhandlingarna leds nu av det statliga medlingsinstitutets utpekade medlare.

Jag är optimistisk att vi med stöd av medlarna kommer att lösa de kvarvarande detaljerna för att nå ett avtal. Vi är två parter som i andra sammanhang samarbetar och strävar efter att hitta lösningar som bidrar till utvecklingen av svensk välfärd. Ett sådant exempel är vårt engagemang i Yrkeslandslaget. Tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, är vi och Kommunal gemensamma parter bakom tävlingsgrenen vård och omsorg. Faktum är att europamästerskapet arrangerades så sent som för några dagar sedan i Göteborg med Fanny Saxberg tävlandes för Sverige. Yrkeslandslaget är ett sätt att bidra till ett ökat intresse för branschen och för att den ska ses som attraktiv för unga. Oerhört viktigt inför framtiden.

Arbetet är gemensamt också inom ramen för Vård- och omsorgscollage. Tillsammans med Kommunal, SKL och andra arbetsgivarorganisationer inom vård och omsorg stärker vi och främjar kvaliteten i utbildningen av framtidens vård- och omsorgsmedarbetare.

Vi tror att samarbete och en gemensam målbild i längden stärker den svenska välfärden. Det är också därför vi värnar kollektivavtal och den svenska modellen. Vi hoppas därför att vi kan landa i ett avtal på en nivå som ryms inom den norm som etablerats i årets avtalsrörelse.

Lön står i proportion
Jobbhälsobarometern 2016

Vi vet också, precis som våra medlemsföretag, att alla arbetsgivare, offentliga såväl som privata, måste vara attraktiva för att kunna locka till sig de bästa medarbetarna. Enligt de senaste siffrorna från Jobhälsobarometern är en högre andel
medarbetare i privata vård- och omsorgsverksamheter nöjda med lönen. De är stolta över att berätta var de arbetar och känner att de i högre utsträckning kan påverka brister i både psykisk och fysisk arbetsmiljö. Siffror från Försäkringskassan visar också att sjukfrånvaron är lägre i den privat utförda vården och omsorgen.

Jag hoppas att vi nu med de statliga medlare som är utsedda kan hitta konstruktiva vägar framåt som landar i ett avtal.

Stolta och påverka
Jobbhälsobarometern 2016