Privata välfärds­företag har högre kvalitet

Vill vi att välfärden ska utvecklas, kunna byggas ut och hålla jämna steg med vår åldrande befolkning krävs det att alla krafter hjälper till. Privata utförare står idag för runt 25 procent av alla planerade äldreboenden runt om i landet.

Riksdagsledamöterna Pia Nilsson m.fl. (S) välkomnar i VLT 12/11 den utredning Ilmar Reepalu nyligen presenterade. Det är inte så konstigt eftersom den är ett tydligt beställningsverk av Socialdemokraterna tillkommen efter påtryckningar från Vänsterpartiet.

Privata välfärdsföretag ska tvingas bort från vård och omsorg – oavsett vilken kvalitet deras verksamheter håller eller hur uppskattade de är.

Med förslagen om vinstbegränsning blir det omöjligt att utveckla verksamheten. Förslaget utgår från en beräkning som baseras på bland annat hur mycket tillgångar företaget har. Eftersom vård- och omsorgsföretag saknar den typ av tillgångar som industriföretag har i form av maskiner och fastigheter begränsas deras vinst ner till 0,2-0,3 procent.

Alla som någon gång kommit i kontakt med företagande inser att det inte går att utveckla och driva ett företag långsiktigt med sådana förutsättningar. Valfriheten är det första som blir lidande när alternativen tvingas stänga på grund av vinstbegränsningen.

Det är inte heller så att valfriheten står i motsatsförhållande till kvalitet. Valfriheten är ett värde i sig och med en tydlig uppföljning av kvaliteten driver konkurrens fram bättre vård och omsorg.

Vill vi att välfärden ska utvecklas, kunna byggas ut och hålla jämna steg med vår åldrande befolkning krävs det att alla krafter hjälper till. Privata utförare står idag för runt 25 procent av alla planerade äldreboenden runt om i landet. I Stockholm är siffran runt 65 procent. Den kraften slocknar om Reepaluutredningens förslag om vinstbegränsning blir verklighet.

Privat äldreboenden håller högre kvalitet än offentliga på 18 av 22 kvalitetsparametrar som Socialstyrelsen undersökt. 16 av de 20 mest populära vårdcentralerna drivs i privat regi. Ändå framställs det som att vinsten är det stora problemet.

Det verkliga problemet är att den utredning som riksdagsledamöterna välkomnar helt avfärdar tanken på att utveckla uppföljningen av kvaliteten i vår välfärd.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Publicerad i VLT 3 december