Offentliga vårdcentraler får mer pengar per patient

Utan de privata vårdcentralerna finns ingen valfrihet, varför diskussionen om vårdvalet är så viktigt.

Regionråden Alf Norberg och Xamuel Gonzales (V) menar att det är viktigt att värna valfrihet som kan nyttjas av alla. Utan de privata vårdcentralerna finns ingen valfrihet, varför diskussionen om vårdvalet är så viktigt. En rad studier har dragit andra slutsatser än den som hänvisas till. Den senaste är Vårdanalys rapport från förra hösten som visade att patienter med låg utbildning och låg inkomst använder primärvården mer, både före och efter vårdvalets införande.

Sedan vårdvalet startade har patienter i Alfta, Söderhamn och Sandviken fått valfrihet på privata vårdcentraler. Men för att primärvården ska kunna utvecklas måste regionen värna vårdvalet. Regiondrivna vårdcentraler har inte klarat sig på ersättningen som de fått, utan har gått med underskott varje år, totalt över 200 miljoner kronor. Offentliga vårdcentraler får i praktiken mer pengar per patient. Hur påverkar det likvärdigheten för patienterna?

Extra ersättning till vårdgivare som driver verksamhet utanför tätorter kan vara ett sätt att säkerställa primärvård över hela länet. Stora underskott i den regiondrivna verksamheten tyder på underfinansiering. Då kan det vara svårt för alla att ta sig an nya utmaningar. Vi hoppas på en fördjupad dialog mellan de regiondrivna och privat drivna vårdcentralerna om utmaningarna. Hur förhåller sig uppdraget i relation till de ersättningar som vårdcentralerna får? Och hur kan primärvården i länet fortsätta att utvecklas vidare för patienterna?

 

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Karin Liljeblad
näringspolitisk expert, Vårdföretagarna