Ny rapport: Sju av tio kommuner med valfrihet går med underskott i kommunal hemtjänst

Kommunerna lever inte upp till lagens intentioner. Enligt LOV (Lagen om valfrihet) ska kommunen ställa samma kvalitetskrav och förväntas betala ut samma ersättning till alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata.