En atombomb mot den privata välfärden

Målsättningen för varje konstruktiv diskussion om den svenska välfärden bör utgå från hur vi höjer och säkrar kvaliteten i all vård och omsorg – inte hur vi begränsar den privat utförda som håller lika hög eller bättre kvalitet.

Jag och Lennart Wärmby har olika syn på vad som är välfärdens utmaningar. I sin debattartikel den 24 november upprepar han Vänsterpartiets mantra – att det är vinsterna som välfärdens problem. Precis som sina partikolleger undviker han att ta upp de runt 80 procent av välfärden som utförs i offentlig regi.

Målsättningen för varje konstruktiv diskussion om den svenska välfärden bör utgå från hur vi höjer och säkrar kvaliteten i all vård och omsorg – inte hur vi begränsar den privat utförda som håller lika hög eller bättre kvalitet.

Den utredningen som Lennart Wärmby säger sig välkomna som leds av det tidigare kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu är behäftad med en lång rad fel. Tre experter som anlitats för att utföra beräkningar eller vars forskning Reepalu grundar sina förslag på har protesterat mot utredningens innehåll. En utav dem, Joachim Landström, kallar utredningens förslag för en ”atombomb” mot den privata välfärden.

Utredningens förslag motiveras med att det i den privata välfärden förekommer ”övervinster”. Men ”övervinsterna” har kunnat räknas fram enbart genom ett omfattande siffertrixande. Redovisningsfirman Grant Thornton konstaterade nyligen i en ny rapport att vinstmarginalerna inom den privata vården och omsorgen inte är högre än i andra tjänsteföretag.

Den privata vården och omsorgen är uppskattad och håller hög kvalitet men kan komma att stängas ned på grund av en utredning som varken har stöd i akademin eller empirin.

Privata äldreboenden har högre kvalitet på 18 av 22 kvalitetsparametrar enligt Socialstyrelsens undersökning. 16 av de 20 mest populära vårdcentralerna i landet är drivna i privat regi. Över 60 procent av personer med funktionsnedsättning har valt en privat utförare för sin assistans.

Är det en seriös och ansvarsfull politik att riskera äldres omsorg, assistansberättigades trygghet och uppskattade vårdcentraler baserat på myter och vanföreställningar?

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
Vårdföretagarna