Remeo blev ”Årets innovatör”

Revisionsföretaget Grant Thornton delade igår kväll ut priset ”Årets innovatör”. Vinnare till utmärkelsen blev privat drivna Remeokliniken. Stort grattis till Kajsa Giesecke och hennes medarbetare hos Remeo!

Grant Thorntons utmärkelse syftar till att lyfta fram innovation och nytänkande inom den privata vård- och omsorgssektorn.

Vinnare blev ett av våra medlemsföretag i hälso- och sjukvården – Remeo. Det är Sveriges första klinik för patienter i behov av avancerad andningsvård och rehabilitering. De överbryggar gapet mellan den traditionella intensivvården, vårdavdelningen och hemmet.

Så här löd Grant Thorntons motivering:

Remeokliniken har sett behov av ett nytt vårdsteg i den traditionella sjukvården. Genom att skapa en specialistklinik i privat regi där svårt sjuka patienter kan tas från den mest akuta intensivvården och istället ges ”slow care”-rehabilitering i hemlik miljö har man både uppnått goda vårdresultat, avlastat den hårt pressade akutsjukvården och sparat stora kostnader åt samhället.”

Remeos verksamhet är ett av många exempel på att privat driven vård kan fylla luckor i den offentliga vården och möta behov som inte har tillgodosetts tidigare. Läs mer här om vilken skillnad Remeokliniken gör för sina patienter. Kajsa Giesecke, verksamhetschef hos Remeo, sade vid prisutdelningen att priset är ett kvitto på att ”vi som arbetar inom vården och ser vad som kan förbättras själva kan bli innovatörer”.

Vi säger ett stort grattis till Kajsa Giesecke och hennes medarbetare hos Remeo!

 

Remeokliniken (2)

Under oktober månad kunde vem som helst nominera privata vård- och omsorgsföretag inklusive ideella aktörer som verkar i sektorn till priset, varefter Grant Thornton valde ut fem kandidater som utvärderades. Förutom vinnande Remeo utvärderades Kavat Vård, KRY, Min Doktor och Wästerläkarna.