Reepalus förslag är ett vinstförbud – inte en vinstbegränsning

Reepalus förslag är ett vinstförbud – inte en vinstbegränsning.