Investera i välfärd är inte riskfritt

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna, replik på Maria Nybergs artikel från den 22 nov. Vänsterpartiet tror att det finns en enda magisk lösning för den svenska välfärden.

Lösningen är ett vinstförbud på privat vård- och omsorg. En mycket enkel lösning om det är vinsterna man vill åt men en dålig lösning om kvaliteten ska förbättras.

Kvaliteten är nämligen lika eller högre i privat vård och omsorg – precis de företag som riskerar att läggas ner med ett vinstförbud.

I en debattartikel en 22 november går Maria Nyberg till angrepp på privata vård och omsorgsgivare. Hon välkomnar att företag som inte använder ett eventuellt överskott precis som hon vill ska lägga ner. Någon hänsyn till vilken kvalitet verksamheten har bidragit med eller vad det kostat att arbeta upp den i form av nedlagd tid och pengar tas inte. Vinsten ska bort – kosta vad det kosta vill. För det uppstår en kostnad. Men den väljer Maria Nyberg att bortse från i sin debattartikel.

I dag står privata utförare för drygt 25 procent av alla planerade nya äldreboenden. Ett välkommet tillskott för kommuner som behöver varje äldreboendeplats de kan få tillgång till. Investeringarna görs av företag med risken att äldre kan välja andra boenden och investeringen visa sig olönsam.

Nyberg menar att dessa och andra investeringar inom vård och omsorg är riskfria eftersom ”finansieringen bygger på skatter”. Ett direkt sakfel och direkt oförskämt. I ett slag bortser hon från engagemanget och det hårda arbetet som krävs av entreprenörer, verksamhetschefer och medarbetare i verksamheterna. Det är kommuner, landsting och stat som tar ut skatten – inte företagen. Företagen kan bara hoppas att patienter, brukare och äldre tycker att deras verksamhet är tillräckligt bra för att de ska välja att få sin vård och omsorg just där. Gör de inte det får företaget inga intäkter.

Frågan gäller om ska kunna välja vem som ska ta hand om oss när vi blir gamla eller vem vi tycker ger bäst vård. De privata utförarna är garanten för det och förbjuder du dem förbjuder du valfriheten att välja och välja bort.

Håkan Tenelius

Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Karlskogatidningen 25 november 2016.