Alla vårdgivare ska driva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

DN jämför i en artikel antalet Lex Maria-anmälningar och inkomna patientklagomål till IVO och menar utifrån denna jämförelse att det är en underrapportering av allvarliga vårdskador från privata vårdgivare i sjukvården. Men dessa siffror är vanskliga att sätta i relation till varandra.

Vårdföretagarna har svårt att ha någon uppfattning om privata vårdgivare underrapporterar allvarliga vårdskador utifrån DN:s granskning. Lex Maria- anmälningar om händelser i vården som lett till, eller skulle ha kunnat ha lett till, allvarliga vårdskador är svårt att sätta i relation till patientklagomål. Patienters klagomål på vården kan t ex handla om bristande bemötande, bristande information, upplevda fel i vården och komplikationer som tillkommit. Därför är det svårt att sätta dessa siffror i relation till varandra.

2 privata vårdgivare
Utklipp från Dagens Nyheter 16/11

Vårdföretagarnas uppfattning är att alla vårdgivare, oavsett regi, ska leva upp till alla lagar och föreskrifter och bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I den kvalitetsdeklaration för primärvården som Vårdföretagarna nyligen har lanserat är redovisningen av hur vårdgivaren arbetar med patientsäkerhet, egenkontroll och utredning av avvikelser en viktig del.