Vårdvalet utmålas felaktigt som boven i dramat

Zina Al-Delwany utmålar hos Dagens Arena felaktigt vårdvalet som orsaken till en stressig arbetssituation i sjukvården. Men det är inte genom strypta vårdval och färre arbetsgivare som vi får en bättre arbetssituation i hälso- och sjukvården. Tvärtom. De privata vårdgivarna bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården, till gagn för såväl patienter som medarbetare.

Vårdföretagarna har ambitionen att försöka besvara alla inlägg som rör privat driven vård och omsorg, där vi bedömer att det förekommer felaktigheter eller där vi helt enkelt har en annan åsikt. Vi tycker att det är viktigt med en levande debatt i dessa viktiga frågor. I de flesta fall brukar tidningar och andra debattforum ge oss utrymme till replik. Häromdagen skrev Zina Al-Dewany en artikel hos Dagens Arena, som vi reagerade på. Då Dagens Arena inte vill publicera vår replik publicerar vi därför den här på Vårdföretagarbloggen istället.

Zina Al-Dewany skriver hos Dagens Arena (14/10) om arbetssituationen i sjukvården och utmålar vårdvalet som boven i dramat. I artikeln riktar hon också annan svepande kritik mot vårdvalet. Men låt oss hålla oss till den viktiga frågan om arbetssituationen i vården, där Al-Dewanys slutsatser om vårdvalet ter sig som både märklig och felaktig.

Om det vore vårdvalets – och därmed kvalitetskonkurrensen från de privata vårdgivarnas – fel att många i sjukvården upplever en stressig arbetssituation så borde det fungera utmärkt på sjukhusen på de flesta håll i landet. För i många av Sveriges landsting saknar sjukhusen kvalitetskonkurrens från privata vårdgivare. Det beror på att de saknar vårdval i den specialiserade vården och inte heller upphandlar vård i någon större utsträckning. Där borde sjukvården blomstra om Al-Dewanys tes höll. Men så är inte fallet. Tvärtom brottas kliniker och sjukhus med stora problem att behålla och rekrytera kunnig vårdpersonal.

Tack vare vårdvalet har vi fått fler mindre och större privata vårdgivare i sjukvården. Kvalitetskonkurrensen från dessa privata vårdgivare stimulerar styrningen i vården, oavsett regi. Det har också gett vårdens professioner fler arbetsgivare att välja bland. Det är i grunden en sund utveckling.

Forskarna Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl har för SNS räkning undersökt styrning och ledning av landets vårdcentraler. De har visat att de privat drivna vårdcentralerna generellt har något högre styrnings- och ledningskvalitet än de offentligt drivna vårdcentralerna. Störst är skillnaden mellan de privat och landstingsdrivna mottagningarna när det gäller personalfrågor. De privat drivna vårdcentralerna lyckas i högre grad attrahera och behålla duktig och kunnig personal i sina verksamheter. Läkarförbundets undersökning bland sina medlemmar förstärker den bilden. 82 procent av läkarna som arbetar på privat drivna vårdcentraler uppger att alla eller nästan alla läkartjänster är besatta på vårdcentralen. Motsvarande siffra för läkarna på de landstingsdrivna vårdcentralerna är 53 procent.

Det är inte genom strypta vårdval och färre arbetsgivare som vi får en bättre arbetssituation i hälso- och sjukvården. Tvärtom. De privata vårdgivarna bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården, till gagn för såväl patienter som medarbetare.