Vård­företagarna kommenterar utredningen om offentlighetsprincip i privat vård och omsorg: Utveckla välfärden, inte administrationen

​Privata vårdgivare vill utveckla välfärden, inte administrationen. Förslaget om offentlighetsprincip för privata vårdgivare är därför feltänkt.