Underkänner de som valt en privat utförare

Replik till Kaj Ravings inlägg den 7 oktober. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna replikerar.

Som Kaj Raving skriver finns det ett visst motstånd mot vinster i välfärden. Men det är ett motstånd som minskar. I motsats till vinstmotståndet är en förkrossande majoritet av svenska folket för att själva kunna välja sin vårdgivare. Kaj Raving har dessutom fel när det gäller alliansväljare. Enligt Novus senaste mätning är det betydligt fler alliansväljare som är emot en vinstbegränsning än som är för.

Men en fråga som nogsamt undviks är vad effekterna blir för de personer som valt en privat utförare om han får ett slut på det han kallar ”vinstjakten”. Raving utmålar gärna företag som är verksamma inom vård och omsorg som giriga. Att de drivs av annat än att ge en god vård till sina kunder, brukare och patienter. Men vems ärende går egentligen Kaj Raving? De över 60 procent assistansberättigade som valt en privat utförare och därmed valt bort kommunen – förstår inte Raving att det är deras val av omsorg han i praktiken underkänner med sin retorik?

En majoritet av de företag som levererar personlig assistans är vinstdrivande. Tycker Kaj Raving att den omsorg de utför är slöseri? Att den inte behövs eller håller låg kvalitet? Då borde Kaj Raving berätta detta för de assistansberättigade.

Han borde berätta för dem att hans eget korståg mot välfärdsföretag är viktigare än kvaliteten, mångfalden och deras rätt att själva välja.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerad i Östra Småland Nyheterna den 12 oktober 2016