Slå ett slag för den gemensamma välfärden – låt oss sprida LOV till fler

Anna Werkelin Ahlin, utredare på Kommunal, skriver på Kommunals blogg om generationen 40-talister. I den här generationen, som är både resursstark och högljudd, tycker hon sig skönja en begynnande urholkning av den gemensamma välfärden.

 

Grunden till oron är att 40-talisterna är vana att få sin vilja igenom och ställer högre krav. Den förmågan kan, enligt Anna Werkelin Ahlin, leda till att parallella välfärdslösningar växer fram. En effekt som drivs fram som ett resultat av att välfärden anses hålla för låg kvalitet.

Generationerna innan har tillskillnad från 40-talisterna funnit sig i den välfärd som levererats och inte ställt högre krav. I den kåserande texten uppmanar utredaren 40-talisterna istället att ställa krav på den gemensamma välfärden – så att denna utvecklas och blir bättre för alla. Inte bara de resursstarka.

Detta håller jag med om.

Men jag skulle gå ännu längre. Vi ska inte bara uppmana 40-talisterna att ställa krav. Vi ska utforma en välfärd som det lönar sig att ställa krav på. Den ska i alla stycken svara mot de vården och omsorgen berör – patienterna och brukarna.

En avgörande del av detta är att bygga ut valfrihetssystemen.

Det gör att ett krav kan bli verklighet. En undermålig omsorg kan bytas mot en bättre. Hotet om byte gör att utföraren hela tiden måste vara lyhörd och serviceinriktad. Följden blir att vården och omsorgen måste ta större hänsyn till patienten eller brukaren.

För om 40-talisterna är så resursstarka och vana att ställa krav som vi tror att de är – då kommer de aldrig nöja sig med att vara utelämnade till enbart en utförare. Om vi inte tillåter dem att byta hemtjänst kan vi nog räkna med att de kommer tröttna på den gemensamma välfärden och söka andra lösningar.

Det är fortsatt många kommuner som inte har infört valfrihet, LOV, inom hemtjänst och särskilt boende. Låt oss slå ett slag för den gemensamma välfärden, 40-talisterna och kommande generationer – låt oss sprida LOV till fler!