Patienter och brukare vill ha kvalitet och valfrihet

Fahimeh Nordborg, kommunalråd i Trollhättan, skriver om en undersökning som publicerats i Göteborgs-Posten om allmänhetens inställning till vinster i välfärden. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef replikerar.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna replikerar på debattartikel införd i TTELA 26 september.

Undersökningen är en SOM-mätning som är drygt ett år gammal och som mycket riktigt visar en övervägande negativ inställning till vinster i välfärdsföretag.

Men Fahimeh Nordborg borde också ha läst Göteborgs-Posten den 15 september. Där kunde jag redovisa färska siffror från Novus som visar att alliansväljarna har svängt i vinstfrågan.

Novusmätningen visar att det är betydligt fler alliansväljare som är emot en vinstbegränsning än som är för. 42 procent av alliansväljarna är emot en begränsning, 35 procent är för. Inom Moderaterna är siffrorna desamma: 42 mot 35. Det är ett uttryck för folkviljan.

Debatten om privat vård och omsorg har länge präglats av myter. I samma Novusmätning ställdes frågor kring hur stora vinster väljarna trodde vårdföretagen har. Bara 12 procent av de rödgröna väljarna gissade att vinstutdelningen utgjorde 10 kronor eller mindre per hundralapp. Rätt svar var 3,30 kr år 2015. Deras genomsnittliga gissning var 32 kronor – nära tio gånger mer än den verkliga utdelningen.

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att hela 85 procent av de rödgröna väljarna är för en vinstbegränsning.

Fahimeh Nordborg skriver om hur den enskildes bästa bör vara målet. Det håller jag med om. Därför är det viktigt att vi pratar om kvalitet. Faktum är att privata utförare har minst lika hög kvalitet som offentliga utförare. Oftast högre. Det är det som är intressant för patienter och brukare.

Att montera ned valfriheten är inte att följa folkviljan. Men det blir resultatet om vi kväver all privat verksamhet inom vård och omsorg med vinstbegränsningar.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerad i TTELA den 5 oktober 2016