Detta kommer debatten att handla om

Det var länge sedan ett ämne diskuterades så flitigt i media som personlig assistans. En snabb sökning på internet resulterar i cirka 14 500 nyheter kring ämnet de senaste åren. De flesta är kritiska mot de försämringar som nu genomförs. Hoten mot LSS-reformen är många och dessvärre så även de felaktiga siffror som florerar.

Klockan 11:00 idag (fredag 28/10) debatteras personlig assistans i riksdagens kammare. Ansvarig minister Åsa Regnér (S) ställs till svars för de tuffa åtstramningar som görs och det stålbad som hela assistansreformen nu går igenom. Från regeringens håll kommer vi att få höra hur kostnaderna för assistansen skenar, hur företagen gör enorma vinster på bekostnad av assistansens kvalitet och hur utbrett fusket inom branschen är. Företagens jurister kommer målas upp som ”bad guys” då de kostar mycket pengar och anses driva upp antalet timmar. Ministern kommer även hänvisa sina påståenden till flera tidigare utredningar som pekar på att företagen är överkompenserade och använder betalningen felaktigt. Hade regeringen tagit till sig av den massiva kritik som kommit från olika håll, bland annat från Riksrevisionen, kanske andra slutsatser skulle ha dragits.

Men det har regeringen dessvärre inte gjort. Under debatten kommer vi nämligen få höra statsrådet säga att 10 procent av reformens 30 miljarder, dvs 3 miljarder kronor varje år försvinner iväg till juristkostnader, reklam, sponsring och vinster. Det är mycket pengar.

Vilka är företagen som gör dessa enorma vinster eller spenderar så mycket på annat än assistansen? Och vilka är det som använder så mycket pengar på jurister? Vårdföretagarnas undersökningar visar nämligen en helt annan bild. En sammanställning av samtliga årsbokslut visar att den genomsnittliga vinstmarginalen för branschen ligger på mycket låga 3,7 procent, och nästan 20 procent av företagen går med förlust. Då är inga av regeringens åtstramningar så som borttagandet av arbetsgivaravgifterna för unga eller den låga uppräkningen av ersättningen medräknade. Dessa slår igenom nästa år.

När vi tillfrågat samtliga av Vårdföretagarnas medlemsföretag inom personlig assistans, visar det sig att endast 1 av 10 företag använder sig av jurister och knappt 1 av 10 funderar på att anställa några. Den genomsnittliga kostnaden för denna yrkesgrupp utgör mindre än 0,5 promille av de totala kostnaderna för assistansen. Därutöver är det endast 3 av 10 företag som använder sig av marknadsföring och den kostnaden står för mindre än 2 promille av de totala kostnaderna. Alltså betydligt lägre än vad den ansvariga ministern vill göra gällande.

I debatten kommer vi dessvärre inte att höra, ifrån statsrådet i alla fall, att juristerna hjälper dem enskilda brukarna med knepiga juridiska frågor. Alltså dem som reformen i grund och botten är till för. Inte heller att marknadsföringen är särskilt viktig när det gäller en valfrihetsreform som LSS-reformen, som bygger på att brukarna ska kunna välja det alternativ som de anser passar dem bäst.

Att vi kommer få höra hur kostnaderna för reformen skenar råder ingen tvekan. Men inte med ett enda ord kommer ministern presentera en lösning på hur lagens intentioner fortsatt ska kunna bevaras med de åtstramningar som nu görs. Det om något kostar pengar.