Debatt om vinster i välfärden: ”Visst är det skruvat”

Debatten om vinster i välfärden är skruvad. På den punkten håller jag med Thomas Frostberg i det resonemang han för i sin krönika. Debatten handlar för mycket om vinster och för lite om hur kvaliteten ska säkras och utvecklas. Men Thomas Frostberg drar en felaktig slutsats utifrån detta – att ingen skulle vilja diskutera välfärdens verkliga utmaningar, skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

Rekryteringen av medarbetare, hur vi möter framtidens ökande omsorgsbehov eller vårdens digitalisering är några exempel på frågor Vårdföretagarna hellre hade ägnat sig åt.

Problemet är att vi nu står inför ett akut hot mot vår bransch, nämligen skadliga regleringar av hur vinster ska få disponeras. Det är långt ifrån säkert att de förslag som Ilmar Reepalu nu tar fram om vinstbegräsning blir verklighet. I dagsläget ser stödet i riksdagen för ett sådant förslag osäkert ut. Men det gör inte osäkerheten och skadan våra medlemsföretag upplever under utredningstiden mindre verklig.

Thomas Frostberg målar upp en felaktig och förenklad bild av de olika ståndpunkterna i frågan. På ena sidan står de rabiata vinstmotståndarna som enbart bryr sig om driftform och på den andra sidan de lika rabiata vinstförespråkarna som ”inte [anser att det] ska finnas någon gräns för hur mycket skattemedel som ska kunna slussas ut till vård- och skolföretag.”

Det finns två problem med den typen av formulering.

Det ena är att det lämnar läsaren med intrycket av att det finns två jämbördiga och lika extrema ytterligheter i debatten. När det i själva verket bara handlar om en ytterlighet. Nämligen den att riskera en hel bransch medöver 160.000 medarbetare, som genomför miljontals patientbesök årligen, som ombesörjer runt 60.000 äldres omsorg och tusentals personer med assistans för att vinna politiska poänger.

Det andra problemet är skrivningen som antyder att branschen skulle verka för att skattepengar ”slussas” ut till privata verksamheter. Som om vi verkar för att våra medlemsföretag ska få betalt utan motprestation. Det är helt fel. Vårdföretagarna och våra medlemsföretag arbetar för att kvaliteten ska bli synligare så att olika verksamheter, både offentliga och privata, enklare kan jämföras med varandra.

Att mäta kvalitet inom vård och omsorg är inte enkelt. Men det är inte heller omöjligt vilket Socialstyrelsens undersökningar visar och som vittnar om privata utförares goda kvalitet. Problemet är bara att vinstdebatten får så stort utrymme att vidareutvecklingen av nya kvalitetsmått blir nedprioriterat.

Våra medlemsföretag vill utveckla branschen – och gör det. Men det är inte alldeles självklart att de kommer att tillåtas göra det i framtiden.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i HD-Sydsvenskan den 28 oktober 2016