Regeringen gör skillnad på välfärdens medarbetare

När arbetsmarknadsministern höll presskonferens om sin budgetsatsning på kompetenslyft för medarbetare inom äldreomsorgen var vi många som blev glada. Att ge engagerade medarbetare möjligheten att utbilda sig till undersköterskor samtidig som de jobbar är en nyckel för äldreomsorgens kompetensförsörjning. Men glädjen förbyttes snabbt till förvåning, eller kanske till och med ilska. När tänkte Ylva Johansson berätta att hennes satsning inte gäller all personal – utan bara de som arbetar i offentlig verksamhet? Vårdbiträden som arbetar hos en privat arbetsgivare ingår inte i Johanssons satsning.

Enligt Johanssons pressmeddelande syftar kompetenslyftet till att ”förbättra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt stärka de tidsbegränsat anställdas möjlighet till en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Satsningen syftar även till att öka kvaliteten inom främst äldreomsorgen.” Men läser man mer noggrant framgår att Johanssons 10 000 utbildningsplatser för en halv miljard endast är till för medarbetare inom den kommunala äldreomsorgen. De över 30 000 medarbetarna som arbetar inom äldreomsorgen hos Vårdföretagarnas medlemmar kommer inte i fråga för någon utbildning till undersköterska i den här satsningen. Att medarbetare hos privata omsorgsgivare varje dag ombesörjer äldreomsorgen för 58 000 äldre kvinnor och män verkar ha gått ministern förbi.

Jag kan berätta att medarbetarna, ofta kvinnor, hos våra medlemsföretag är lika engagerade, lika professionella och brinner lika mycket för sitt arbete som de medarbetare som jobbar inom den kommunala äldreomsorgen gör.

Varför ska inte de få chansen att utbilda sig på lika villkor? Är det verkligen okej att staten gör ojämlika satsningar av detta slag?

Jag vill inte tro att det är så men tanken har föresvävat mig; väljer regeringen att satsa endast på den personal som valt att arbeta inom kommunal äldreomsorg för att man tror att de lagförslag som Reepaluutredningen nu snickrar fram kommer leda till att äldreomsorg i privat regi försvinner? Det är inte en särskilt trolig utveckling, behoven är helt enkelt för stora och de äldre ofta nöjda med den omsorg de valt. Men, även om Vänsterpartiets önskan om en välfärd helt i offentlig regi skulle förverkligas så har regeringen tänkt fel. Skulle äldreomsorg i privat regi försvinna kommer alla de 58 000 äldre som idag har privat hemtjänst eller bor i ett äldreboende i privat regi istället behöva få sin omsorg ombesörjd av kommunen. I det läget skulle kommunerna behöva all personal de kan få, också dem som har jobbat hos en privat arbetsgivare. Att då inte öppna upp utbildningssatsningar för alla medarbetare inom äldreomsorgen är att göra sig själv en otjänst.

Låt inte eventuella förslag från en utredning grusa ögonen för de utmaningar som äldreomsorgen redan har. All engagerad och motiverad personal behövs. Den som är intresserad av att arbeta inom omsorgen men inte har den formella utbildningen är en guldgruva.

Alla engagerade medarbetare som tar hand om våra äldre förtjänar lika tillgång till utbildningsplaster när staten står för kostnaden med våra gemensamma skattemedel. Allt annat är orimligt. Gör om och gör rätt Ylva Johansson. Låt alla medarbetare inom äldreomsorgen ta del av utbildningssatsningen! Det är bara så vi säkrar en god kompetensförsörjning till äldreomsorgen och en trygg ålderdom för alla.