”Nu är det dags att vakna Åsa Regnér”

”Den svenska modellen är hotat och regeringen höjer inte ens på ögonbrynen”, skriver Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna och Helena Sjölander, ägare och VD för assistansföretaget Passal samt ordförande för Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna.

Kommunals varsel inom personlig assistans är nu över. En oenig styrelse för Vårdföretagarna har motvilligt beslutat att acceptera medlarnas bud om ett nytt avtal för de personliga assistenterna.

Överenskommelsen är löneökningar på 2,2 procent från och med 1 juli 2016. Det är betydligt mer än uppräkningen av den ekonomiska ersättningen från regeringen som ligger på 1,4 procent.

För en redan utsatt bransch väntar nu ett stålbad utan dess like.

Inom en snar framtid riskerar de assistansberättigade att få en helt annan service och utbud av assistansutförare. Kartan över assistansföretag kan komma ritas om.

Företag som läggs ned, uppsägningar av personal och företag som väljer att lämna kollektivavtalet är ett troligt scenario. Sannolikt kommer kvaliteten i utförandet förändras och försämras gentemot idag.

Följden av ett avtalslöst företag blir att anställningstryggheten försämras och inga garantier för löner eller arbetstider ges. Med andra ord öppnas marknaden upp för att fler oseriösa företag växer sig starka inom sektorn.

Det värsta av allt är att de assistansberättigade riskerar att stå utan hjälp om företaget de valt ser sig tvungna att lägga ned.

Allt detta på grund av att ersättningen som staten ger på 288 kronor per utförd assistanstimme helt enkelt inte räcker till.

Givetvis vill företagen betala löneökningar till sina anställda i samma nivå som övriga arbetsmarknaden, men när pengarna inte finns går det helt enkelt inte. Branschen lider av mycket små ekonomiska marginaler.

Under 2015 gick 3 av 10 assistansföretag med förlust och Sveriges kommuner back med cirka 1,2 miljarder årligen för den personliga assistansen.

Detta är innan de nya löneökningarna och borttagandet av ungdomsrabatten samt Försäkringskassans övergång från förskott till efterskottsbetalning ens trätt i kraft, vilket drabbar företagen hårt.

Det kan tyckas märkligt att regeringen inte ens höjer på ögonbrynen inför det faktum att den svenska modellen är hotad.

Men verkligheten är att regeringen på flera plan mycket tydligt aviserat att man inte prioriterar personlig assistans.

Ansvarig minister Åsa Regnér har givit Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar, detta istället för att ta reda på varför timmarna ökar. Hon anser helt enkelt att det kostar för mycket.

Regeringen har även fryst höjningen av den ekonomiska ersättningen till 1,4 procent årligen för alla utförare, både kommuner och företag. Detta är oberoende vad som händer i samhället.

I budgeten står det även att regeringen ska ha möjlighet att när som helst ändra ersättningen i ersättningen under löpande år exempelvis vid olika kriser. Det skulle få allvarliga konsekvenser för de berörda.

Om det ska finnas kvar personlig assistans värd namnet måste Åsa Regnér tala om i klartext hur hon vill ha det.

Just nu visar den ansvarige ministern att den svenska modellen med kollektivavtal inte är mycket att värna om inom personlig assistans.

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Helena Sjölander, Ägare och VD för assistansföretaget Passal samt ordförande för Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna

Artikeln publicerad på Svt Opinion den 19 september 2016