Feltänkt i P1 Morgon

En vinstbegränsning av välfärdsföretag drabbar inte enbart ägare. Men det är detta Ardalan Shekarabi, Ilmar Reeplau och Jonas Sjöstedt vill få oss att tro. I Sveriges Radios program P1 Morgon 28/9 upprepades den felaktiga analysen.

Med anledning av att flera stora välfärdsföretag har annonserat sitt inträde eller redan trätt in på börsen fördes ett samtal om detta i Sveriges Radios morgonprogram P1 Morgon. Ekonomijournalisten Birgitta Forsberg från Dagens Nyheter var inbjuden att analysera och kommentera börsintroduktionerna. Ämnet är spännande och väl värt att belysa.

Ämnet är också intressant för den breda allmänheten då det i och med börsintroduktion av flera välfärdsföretag ges möjlighet att investera i den svenska välfärden.

Men diskussionen var samtidigt ett bevis på att de som vill stoppa aktiebolagen på välfärdsområdet har lyckats väl i sin kommunikation. Deras mål är att flytta diskussionen från de som har behov av välfärdstjänsterna till en mer diffus grupp, nämligen ägarna. Istället för att prata om patienter och brukare vill de att debatten om vinstbegränsning enbart ska handla om ägarna. Om vinstbegränsningarna bara drabbar ägarna är det ingen som gråter, inte ens om ägaren råkar vara den fond som förvaltar din egen pension.

Analysen i P1 Morgon hade dessvärre just denna inriktning.

Efter några inledande frågor undrar programledaren varför flera börsintroduktioner har annonserats just nu. Kunde det möjligtvis ha något att göra med de vinstbegränsningar som regeringen och Vänsterpartiet arbetar fram under ledning av Ilmar Reepalu? Det kan inte uteslutas att riskkapitalbolag på det viset försöker skydda sina verksamheter från eventuella vinstbegränsningar, förklarar Birgitta Forsberg. Tesen är att det blir svårare att införa begränsningar när det finns småsparare eller till och med pensionspengar som berörs.

Visst skulle aktieägare påverkas av en vinstbegränsning. Men de verkliga förlorarna om Jonas Sjöstedt får som han vill är inte ägarna. De verkliga förlorarna är personer med funktionsnedsättningar och som därmed har rätt till assistans. Äldre som har valt en privat utförare för sin hemtjänst eller patienterna som valt en privat vårdcentral. Ägarna riskerar att förlora sina pengar. Men brukare och patienter riskerar att förlora verksamheter de har satt sin tilltro till.

Det är möjligt att Birgitta Forsberg i sin roll som ekonomijournalist kommenterade börsintroduktionerna ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Men ett så snävt perspektiv riskerar att förvränga frågan. Frågan handlar om mer än ekonomi. Det som står på spel är nämligen större än ekonomi.

Jag utgår ifrån att P1 Morgon återkommer med en analys som berör just detta.