Bättre kontinuitet vid privata vårdcentraler i Örebro län

​Patienterna är mer nöjda hos de privatdrivna vårdcentralerna än hos de offentliga. När det gäller kontinuitet är skillnaderna stora.