Alliansväljarna svänger om vinster i välfärden

Att referera till gamla undersökningar i den hett omstridda frågan om vinster i välfärden leder lätt fel. Den senaste visar att det nu är betydligt fler alliansväljare som är emot en vinstbegränsning än som är för, skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har för vana att göra gedigna och intressanta analyser av den allmänna opinionen. Bland annat presenteras årliga SOM-undersökningar om förtroendet för välfärdstjänster. Där ingår sedan några år den brännande frågan om vinster i välfärdsföretag.

Sveriges Radios ekoredaktion gav i lördags stort utrymme åt en sådan SOM-mätning om vinster i välfärden. Nyheten enligt Ekot var att väljarna fortfarande är tydligt för ett vinstförbud, och att allianspartierna inte har sina väljare med sig när de motsätter sig ett förbud. Liberalerna undantagna.

Eller Folkpartiet snarare. Eftersom mätningen gjordes för mer än ett år sedan, då partiet hette så.

En ett år gammal mätning? Jag lusläser Ekots checklista för hur opinionsmätningar ska hanteras, och hittar faktiskt inget om att man inte får publicera gamla mätningar och ge sken av att de säger något om läget idag. (Däremot får Ekots medarbetare inte dra slutsatser av alltför små underlag, så att säga något om hur opinionen ser ut i Liberalerna utifrån det åttiotal sympatisörer som svarade i mätningen var fel.)

SOM-institutets forskning kring välfärdsopinionen är viktig. Men det går inte att komma ifrån att mätningarna när de väl presenteras inte är dagsfärska.  Opinionen står förmodligen inte och stampar i en fråga som den om välfärdsvinster. Dels har debatten hårdnat det senaste halvåret. Dels har det hänt mycket i verksamheterna som synts i medierna – ökade behov på grund av flyktingkrisen, besparingar inom personlig assistans, börsnoteringar som breddat ägandet för att nämna något.

Därför är det på sin plats att redovisa det vi vet om vinstopinionen idag.

Novus har på Vårdföretagarnas uppdrag ungefär en gång i kvartalet sedan september i fjol ställt frågan ” Vilken är din inställning till en begränsning av möjligheten att dela ut vinst till dem som satsat pengar hos privata företag inom vård och omsorg?” Frågan är formulerad av Novus. Vårt önskemål var att den så nära som möjligt skulle pejla det som utreds just nu av Ilmar Reepalus så kallade Välfärdsutredning. Den färskaste mätningen gjordes sista veckan i augusti.

Och visst, en majoritet av väljarna är för en vinstbegränsning, även om SOM-institutets 57 procent (för ett förbud mot vinstutdelning) enligt Novus har sjunkit till 54 procent (som tycker att vinstbegränsning är ett bra förslag). Från toppåret 2013 tycks vinstmotståndet ha sjunkit med 15 procentenheter.

Men i augustimätningen är det betydligt fler alliansväljare som är emot en vinstbegränsning än som är för. Alltså tvärt emot SOM-mätningen från 2015. 42 procent av Alliansväljarna är emot en begränsning, och 35 procent är för. Underlaget är väl litet för att säga något bestämt om de mindre partierna, men inom Moderaterna är siffrorna desamma – 42 mot 35.

Men vinstfrågan är extremt polariserande. Bland de rödgröna väljarna är hela 85 procent för en begränsning. Bara sju procent är kritiska till en begränsning av möjligheten att dela ut vinst.

I somras lät vi Novus också ställa frågan till allmänheten hur stora de tror att vinsterna i vårdföretagen är. Bara 12 procent av de rödgröna väljarna gissade att 10 kronor eller mindre delas ut av en hundralapp i omsättning. Rätt svar var 3,30 kr år 2015. Deras genomsnittliga gissning var 32 kronor – eller nära tio gånger mer än den verkliga utdelningen. Även många alliansväljare gissade rejält fel, i snitt var gissningarna 19 kronor.

Vi vet också att stödet för valfriheten är grundmurat bland allmänheten. I februari konstaterade Demoskop att 90 procent ansåg det viktigt att man får välja äldreboende. För sjukvård var siffran 85 procent och för hemtjänst 84 procent. Tendensen sedan 2014 är att stödet för valfriheten ökar.

Det som tycks hända är alltså att väljare som inser att vinstnivåerna i välfärdsföretag inte är särskilt stora, och som dessutom förstår att valfriheten minskar om företagen möts av hinder – dessa väljare vänder sig emot en vinstbegränsning

Både Ilmar Reepalu och de rödgröna partierna hänvisar ofta till opinionen som ett motiv till att vinstutdelningen i välfärdsföretag ska begränsas. Man kan ha åtminstone två invändningar mot resonemanget. Den ena är att som synes opinionen idag inte alls är så glasklar som den tycktes i SOM-institutets mätningar.

Den andra invändningen är att det är tämligen osmart att luta sig mot opinionen om den är felinformerad. I detta fall riskerar vi att få ett beslut som raserar något som allmänheten värderar mycket, mycket högt.

 

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 15 september 2016