Alliansens väljare svänger om vinster i välfärden

Allianspartierna får nu stöd bland sina väljare för sitt nej till vinstbegränsning i välfärdsföretag. I augusti var det fler alliansväljare som tyckte att en begränsning av vinstutdelningar är ett dåligt förslag än som ansåg att det var en bra idé.