Strandhäll visar prov på politiskt ledarskap

Det Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll visade prov på i tisdags då förslaget om den så kallade sjukskatten drogs tillbaka var politiskt ledarskap. Istället för att värna det egna förslaget och sätta prestigen främst valde hon att fatta det svåra beslutet – det är den typen av politiker vi behöver just nu.

Det var i våras som regeringen la fram ett förslag om en medfinansiering av sjukförsäkringen. Den skulle tvinga arbetsgivare att betala 25 procent av de anställdas långtidssjukskrivning. Förslaget har kritiserats hårt från flera håll. Inte minst i Vårdföretagarnas remissvar. I Dagens Industri (160609) pekade Vårdföretagarnas Förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund på den oförutsägbara kostnadsrisken som företagen skulle ställas inför om sjukskatten blev verklighet och flaggade samtidigt för att kostnaderna för att ha anställda riskerade att öka från redan höga nivåer. Det skulle äventyra den så viktiga rekryteringen av medarbetare till vården och omsorgen.

DI 9 juni

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har satt samman egna förslag som kan leda till minskade sjukskrivningar och minskade sjukkostnader. Förslagen handlar bland annat om att bättre ta till vara de ekonomiska stöd som finns för rehabiliteringsåtgärder, att utveckla en effektivare hjälp i samband med sjukfrånvaro, att kunskapen ökar om de bakomliggande faktorerna till sjukskrivning samt att en utredning ser över i vilken omfattning företagen använder företagshälsovård. Parterna vill också att regeringen inrättar ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning och ser till att kunskapen om sjukförsäkringens tillämpning blir bättre.

Detta är väsentligt mer konstruktiva förslag än att öka kostnaderna för anställda. Slaget om sjukskatten är därmed vunnet, men det är däremot inte det som handlar om att komma till rätta med hög sjukfrånvaro inom vården och omsorgen. Det kommer att kräva många gemensamma ansträngningar framöver.

Att som Socialförsäkringsministern lägga ett färdigt förslag i papperskorgen kräver mod och visar prov på pragmatism. Låt oss nu hoppas att politiker som Ardalan Shekarabi, Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven kan inspireras av Annika Strandhäll och backa ut från det hörn som de målat in sig i. För på samma sätt som det går att tänka om när det gäller den så kallade sjukskatten är det naturligtvis möjligt att tänka om när det gäller den så kallade Reepaluutredningen.