Ingen förståelse för hur ojämlikt den slopade ungdomsrabatten nu slår

Så kom det då äntligen, efter sex (!) månader, svaret från regeringen som vi trodde skulle lösa problemen med hur orättvist kompensationen för den slopade ungdomsrabatten slår. Trots den långa tid som regeringen tagit på sig att svara så uppfylls inte våra förväntningar. Våra medlemmar kommer återigen få förlita sig på kommunerna och landstingens goda vilja att dela med sig av den statliga kompensationen.

Regeringen har valt att slopa den så kallade ungdomsrabatten som tidigare gjorde det billigare att anställa ungdomar under 26 år och slagit fast att kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnaderna. I november förra året skrev Vårdföretagarna ett brev till regeringen med uppmaningen att höja kompensationens storlek och säkerställa att alla välfärdsverksamheter får del av den, också de som drivs i privat regi. Det är just i vård- och omsorgsbranschen som många får sitt första viktiga jobb och det finns relativt hög andel unga anställda som påverkas när kostnaderna för att ha dem anställda höjs.

Så kom svaret i förra veckan. Trots att regeringen tagit sex månader på sig att utforma sitt svar är det dessvärre lite av en besvikelse. Dels för att regeringen inte hörsammar Vårdföretagarnas kritik, men kanske ännu mer för att regeringen inte verkar ha förstått vilka konsekvenserna blir.

Till syvende och sist leder den dåliga utformningen av kompensationen till att det inte blir lika villkor vare sig mellan kommuner/ landsting och privata utförare, eller allvarligare, för dem som välfärden är till för; brukare och patienter. Så länge det inte går att säkerställa att de pengar regeringen skickar vidare kommer alla välfärdsverksamheter med unga anställda till del så blir det rätt och slätt ojämlikt.

Återstår för våra medlemmar att (återigen) förlita sig på kommunerna och landstingen goda vilja att dela med sig av den statliga kompensationen. Tyvärr är track record för detta sedan tidigare ganska dåligt.

Läs Vårdföretagarnas skrivelse här.

Läs Regeringens svar här.