Fortsatt bra att fusk beivras

Idag rapporterar Sveriges Radio om två assistansföretag som polisanmälts av Försäkringskassan. Två företag som uppmärksammades tidigare i våras av samma anledning. Att misstankar leder till granskning av verksamheten är bra. På samma sätt är det bra att granskningen tas vidare och att det i de fall där det är befogat leder till rättsliga påföljder.

Varje fall av fusk drabbar, förutom brukare och skattebetalare, de seriösa utförarna. Konkurrensen snedvrids när några få aktörer inte följer gällande lagar och regler – något varje seriöst assistansbolag gör. Men det skadar också genom att allmänhetens intryck av branschen präglas av det fåtalet som fuskar. Det är om dessa företag tidningarna skriver sina rubriker.

Företag som dessa är av naturliga skäl inte välkomna som medlemmar i Vårdföretagarna.

Kraven för att inträda som medlem i Vårdföretagarna är hårda. Varje företag som söker medlemskap kontrolleras mot organisationens medlemskriterier innan medlemskap beviljas. Kontinuerligt görs samtidigt uppföljning av befintliga medlemmar för att säkerställa att dessa fortsatt lever upp till kraven. Läs mer om vårt arbete mot de oseriösa utförarna här:

Några av företagen, som polisanmälts av Försäkringskassan, har ej beviljats medlemskap i Vårdföretagarna, eller uteslutits. Det visar att Vårdföretagarna arbetar på ett bra och kraftfullt sätt mot utförare som ägnar sig åt oetiskt beteende eller fusk. Men som branschorganisation kan vi bara påverka våra medlemmar och vilka som blir medlemmar i organisationen. Vidare sanktioner måste tillsynsmyndigheter och rättsväsende svara för. Därför är det så bra att Försäkringskassan lanserat en satsning för att komma tillrätta med fusk. En satsning Vårdföretagarna välkomnar.

Men arbetet mot fusk och de oseriösa måste samtidigt kombineras av insatser för att förbättra villkoren för de seriösa utförarna – så främjas en hälsosam bransch till förmån för brukarna.