Förändra er eller dö!

Uppmaningen om förändring utropade fd statsminister Fredrik Reinfeldt under en tidigare moderatstämma. Han syftade på att partiet måste lyssna på väljarna och att politiken måste förändras utifrån de rådande omständigheterna.

 

I det pågående fotbolls EM känns tankarna igen. Nya spelare testas och förändringar görs av spelstrategi beroende på motståndare och resultat. Tränarna analyserar noggrant vad som gick bra eller mindre bra för att sedan fatta viktiga beslut inför nästa match.

Att utreda och göra förändringar i strävan att utvecklas bör vara en självklarhet, både inom idrotten och politiken. Men tyvärr är det inte alltid så.

I dag publicerades Socialstyrelsens Öppna jämförelser inom socialtjänsten, där en mängd viktiga parametrar jämförs mellan landets kommuner. Skrämmande nog är resultaten häpnadsväckande dåliga. Bland annat visar siffrorna att det är ytterst få kommuner som arbetar med systematisk uppföljning för att utveckla den kommunala verksamheten. Andelen skiftar från låga 6 till 21 procent mellan olika verksamhetsområden.

Inom missbruksområdet är det ca 7 av 10 kommuner som använder standardiserade bedömningsmetoder vid utredning av barn och unga med missbruk eller andra sociala problem. Men av dessa är det bara 15 procent av kommunerna som använder metoderna för att följa upp enskilda ärenden.

Denna oförmåga till uppföljning och självkritik går som en röd tråd genom den kommunala verksamheten. Ytterligare skrämmande exempel i de Öppna jämförelserna är den mycket utsatta gruppen med placerade barn. Där framgår att det bara är ca 40 procent av kommunerna som lämnat information till barnen om deras rättigheter och givit dem kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare eller IVO:s funktion ”Barn och ungdomslinjen”. Dessutom är det endast 20 procent som har upprättade rutiner för att inte röja skyddade personuppgifter.

Inom det privata näringslivet skulle denna slapphänthet mot att utvecklas till något bättre aldrig accepteras. De företag som inte håller måttet konkurreras snabbt ut av andra. Tyvärr fungerar det inte så för kommunerna. De behöver inte ta ställning till att förändras eller dö.