Dra inte alla HVB-hem över en kam

 

Sveriges Radio rapporterar idag om HVB-hem som tar emot ensamkommande ungdomar, bland annat om HVB-hem där de boende inte får det stöd de kan för vänta sig, och om ett fall där Danderyds kommun fått betala 10000 kr per dygn för två ungdomar i några veckors tid. Kommunen har nu omförhandlat avtalet med HVB-hemmet och fått ner priset.

 

Vi vet att det finns oseriösa aktörer som med undermålig verksamhet försöker sko sig på flyktingkrisen. Detta är givetvis beklämmande och måste på alla sätt motverkas. Men detta får inte innebära att alla HVB-hem dras över en kam. De priser som privata HVB-hem avtalat med kommunerna är oftast anpassade till ett normalläge, där HVB-hemmet måste gå runt och kunna ha personal på plats även om inte alla platser är belagda. De senaste månaderna, när kommunerna varit i skriande behov av platser, har många HVB-hem haft full beläggning under lång tid har dessa förstås gått med överskott. Kommuner som kan garantera beläggning under längre tid har därmed alla möjligheter att förhandla ner priset. Vilket Danderyd och flera andra kommuner nu gör.

I Vårdföretagarnas medlemspanel, genomförd i december 2015, uppgav nästan nio av tio HVB-företag att de låg kvar på samma pris som tidigare förhandlats med kommunen. Av de som sa att ersättningen inte var densamma var det tre av fyra som sänkt priserna. Kommunens ersättning från staten är 1 900 kronor per dag och ensamkommande barn. Det är ovanligt att summan som betalas ut till de privata utförarna ligger över den statliga ersättningen. I dessa fall handlar det om mycket krävande och personalintensiva insatser som medför höga kostnader.

Och som sagt, det finns oseriösa aktörer, och de måste hindras med alla medel. Tillstånd måste krävas av alla. Idag behövs inga tillstånd när en kommun startar ett eget HVB-hem eller upphandlar driften av ett hem. I slutet av maj fanns det 1 349 kommunala HVB, 246 som drevs på entreprenad och 926 privat drivna med tillståndsplikt. Tillståndskraven bör skärpas, och omfatta även vandelsprövning. Kommunerna måste bli bättre på att säkra kvaliteten i upphandling och att följa upp verksamheten.

Vårdföretagarna har sedan tidigare etiska riktlinjer för medlemmarna. Företag som söker medlemskap prövas utifrån dessa medlemskrav. Vi både nekar inträde till och utesluter företag som inte håller måttet.

Jag vet inte mer om Danderydsfallet än vad Sveriges Radio rapporterat. Men det är uppenbart för alla som följt situationen på HVB-hemmen att det finns ensamkommande som kan kräva mycket omfattande insatser för sin egen och andras säkerhet.