Bra med krafttag mot fusket, men en mer heltäckande analys krävs

Försäkringskassan har idag presenterat Fjordrapporten, resultatet av en myndighetsövergripande satsning som pågick mellan 2011 och 2015 i syfte att upptäcka, bryta upp och i förekommande fall lagföra brott i samband med assistansersättning. Rapporten visar att operation Fjord kunnat stoppa brott på cirka 60 miljoner kronor.

”Vårdföretagarna är positiva till att Försäkringskassan tar itu med kriminaliteten inom personlig assistans. Vi får aldrig acceptera fusk och oegentligheter, då raseras hela trovärdigheten för socialförsäkringssystemet”, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Inga-Kari Fryklund är dock tveksam till inriktningen i rapporten och anser att vissa delar dels spär på den negativa bild av assistansbranschen som redan finns samt gör problemet med fusk större än vad det egentligen är:

”Försäkringskassans agerande har lyckats stoppa knappt 60 miljoner kronor i utbetalningar vilket är bra, men det motsvarar endast 2 promille av den sammanlagda summan som betalas ut i assistansersättning per år. Problemet är inte så stort och utbrett som myndigheten vill göra gällande. Dessvärre andas stora delar av rapporten en negativ inställning till privata utförare. Det påstås utan egentliga belägg att det finns incitament för företagen att få ut så många timmar som möjligt för att få så mycket ersättning som det bara går”.

Finns det inte incitament för företagen att se till att timmarna ökar?

”Oseriösa företag kringgår regelverket och arbetar säkert med att få upp timmarna, men en seriös aktör skulle aldrig ta den risken och samtidigt äventyra både sitt förtroende och varumärke. Det finns flera naturliga orsaker till att timmarna ökar för de assistansberättigade, något som även tidigare socialminister och LSS-reformens grundare Bengt Westerberg tar upp i en nyligen publicerad rapport. Det är viktigt att komma ihåg att det är inte företagen som avgör hur många timmar en assistentberättigad ska få, det är Försäkringskassan själv.

Det stora problemet borde inte vara de eventuellt fler timmar dessa utsatta människor får, utan de timmar som kommunerna spar in på assistansen. Allt oftare dyker det upp alarmerande varningssignaler när kommuner säger nej till att bevilja rättigheten till att få assistans. Allt fler kommuner överklagar besluten upp i högsta juridiska instans, innan de ofta motvilligt accepterar besluten. Det är oroväckande om något.”

Finns det någon orosbild som du ser i rapporten?

”Rapporten är mycket självkritisk och jag är orolig över hur myndighetsutövningen går till. Försäkringskassan skriver att de inte kunnat gå vidare med vissa projekt då det funnits samarbetssvårigheter mellan olika myndigheter. Att statliga myndigheter inte kan samarbete kring dessa viktiga frågor är oerhört alarmerande. Även att samarbetet mellan Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte fungerar bättre.”

Gör Vårdföretagarna något för att motverka fusket?

”Vi tog ett initiativ till ett historisk första möte mellan fackförbundet Kommunal, oss och alla stora centrala myndigheter som har beröring på assistans för att diskutera hur vi kan få bukt med fusket. Det blev en mycket bra träff där vidare kontakter har knutit om hur vi kan hjälpa varandra. Vi har hårda krav och granskar alla företag som vill bli medlemmar hos oss. Medlemmar som inte lever upp till de etiska regler som vi satt upp riskerar att bli uteslutna.”