Westerberg varnar för hot mot assistansreformen

Den personliga assistansen till personer med funktionsnedsättning är allvarligt hotad. Det varnar förre socialministern Bengt Westerberg för på DN Debatt idag. Westerberg genomförde under sin ministertid den omfattande LSS-reformen där personlig assistans var det viktigaste inslaget.