Vinstbegränsningar – inte en angelägenhet för landstinget

Idag överklagas ärendet om vinstbegränsningar i landstinget Västernorrland till Kammarrätten. Att införa vinstbegränsningar för de privat drivna vårdcentralerna i länet skulle strida både mot svensk lag och mot EU-rätten. Och till vilken nytta vore det för Västernorrlands patienter om privat drivna vårdcentraler skulle försvinna?

vaccination

När landstingsledningen i Västernorrland deklarerade att den vill införa en lokal vinstbegränsning för de lokala vårdföretagen överklagade ett av de drabbade företagen beslutet. Förvaltningsrätten gick i sin dom inte på företagets linje, som är att beslutet måste rivas upp. Men inte heller landstingsmajoriteten fick grönt ljus. Landstinget har visserligen rätt att utreda denna fråga, trots att den är föremål för en statlig utredning, men förvaltningsrätten tar i övrigt inte ställning till om landstinget får begränsa vinstuttaget.

Förvaltningsrättens dom överklagas idag till Kammarrätten. Som jag kommenterade i Dagens Medicin nyligen vill vi vara säkra på att vi gjort allt vi kan för att stoppa det här initiativet. Bara det att utreda möjligheten att begränsa vinstuttag får återverkningar bland våra medlemmar. Det väcker en osäkerhet om det är värt att investera och satsa.

De små, privat drivna vårdcentralerna kan i praktiken inte driva sina verksamheter om de inte själva förfogar över sina resurser. Det vore knappast till nytta för patienterna i Västernorrland om privata vårdcentraler tvingades att stänga. De är mycket uppskattade av sina patienter och avgörande för att primärvården i länet ska fungera.

I överklagan påpekas att begränsningar av vinstuttaget är otillåten enligt EU-rätten och LOV. Det är inte en angelägenhet för landstinget att införa sådana begränsningar.

Ta del av överklagandet till Kammarrätten